Про впорядкування процесу розміщення та експлуатації засобів зовнішньої реклами в м. Запоріжжі

Рішення виконавчого комітету №85 від 27.03.2003. Дата оприлюднення 27.03.2003

3 метою підсилення контролю за процесом розміщення та експлуатації засобів зовнішньої реклами та попередження несанкціонованого їx розміщення в м. Запоріжжі виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:

1. Встановити єдиний порядок по оформленню, розміщенню та експлуатації всіх видів зовнішньої реклами в м.Запоріжжі згідно з додатком.

2. Доручити головному управлінню архітектури та містобудування міської ради (Tpyбiн В.П.) враховувати необхідність узгодження з головами районних адміністрацій міської ради проектів рішень та дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами згідно місць розташування реклами.

3. Доручити головам районних адміністрацій міської ради забезпечити контроль за розміщенням об'єктів зовнішньої реклами.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника управління комунального господарства міської ради Грищенка В.Ф.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
начальник управління комунального господарства міської ради             В.Ф.Грищенко

 

Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради

ЕДИНИЙ ПОРЯДОК по оформленню, розміщенню та експлуатації всіх видів зовнішньої реклами в м. Запоріжжі

1. Розміщення окремо розташованої зовнішньої реклами в м. Запоріжжі
1.1. Розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжі здійснюється згідно з "Положенням про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжі", затвердженого рішенням міськвиконкому від 22.04.99 № 183, яке розроблено на основі Закону України "Про рекламу" та "Типових правил розміщення зовнішньої реклами", затверджених Кабінетом Міністрів України від 23.09.98 № 1511.
1.2. О6'єкти окремо розташованої зовнішньої реклами встановлюються в м. Запоріжжі згідно з дозволом, який видається головним управлінням архітектури та містобудування міської ради на підставі рішення міськвиконкому по кожному об'єкту з вказівкою терміну його розміщення.
1.3. Дозвіл - реєстраційний документ встановленої форми, виданий на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, що визначає право розповсюджувача зовнішньої реклами на встановлення окремої спеціальної конструкції на певний термін та у певному місці і містить відомості про розповсюджувача зовнішньої реклами, технічні характеристики спеціальної конструкції, місце її розташування з прив'язкою до генерального плану місцевості, фотографічний знімок місця до i після розташування спеціальної конструкції, узгоджувальну частину та інші необхідні відомості.
1.4. Перед оформленням дозволу замовник повинен узгодити в головному управлінні архітектури та містобудування міської ради проект рекламної конструкції з місцем її розміщення.
1.5. За дорученням міськвиконкому головне управління архітектури та містобудування міської ради готує пакет документацій для отримання дозволу.
1.6. На момент оформлення дозволу замовник заключає договір по оплаті за тимчасове користування місцем розташування рекламної конструкції з державним комунальним підприємством "Запорізьке міське інвестиційне агентство" (п.2.1 рішення міськвиконкому від 27.12.01 № 475).

2.Розміщения рекламних вивісок
2.1. Розміщення інформації (вивіски) про особу на фасаді, біля входу (в'їзду), де ця особа займає приміщення, здійснюється за погодженням в головному управлінні архітектури та містобудування міської ради, без отримання дозволу та без підготовки рішення міськвиконкому (п.5.8 "Положення "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжі").
2.2. Рекламна вивіска є елементом оформлення фасаду будинку i містить інформацію про зареєстровану особу, включаючи:
герби,
емблема,
товарний знак,
логотип тощо.
2.3. Проект вивіски з її розміщенням на фасаді розробляється спеціалізованою проектною організацією та узгоджується в головному управлінні архітектури та містобудування міської ради у встановленому законом порядку.
2.4. Проекти надаються у складі:
-ситуаційний план-схема розміщення об'єктa;
-розміщення вивіски з прив'язкою на фасаді будинку;
-зовнішній вигляд рекламної вивіски з конструктивним рішенням та елементами підсвітлення вивіски;
-стисла пояснювальна записка з докладним описом матеріалу, із якого виготовляється рекламна вивіска.
2.5. Проекти вивісок розробляються на основі узгоджених в головному управлінні архітектури та містобудування міської ради проектів зовнішнього оздоблення фасадів або на основі узгоджених концепцій реконструкцій фасадів.
В окремих випадках, головне управління архітектури та містобудування міської ради може запитувати додаткові узгодження з власниками приміщень, інтереси яких порушуються при розміщенні рекламних вивісок.
Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, при введенні обєктів в експлуатацію, враховується наявність в документації узгодженого проекту вивіски.
Відповідальність за розміщения вивіски несе власник вивіски.

3.ВИМОГИ, що пред'являються до розміщення об'єктів зовнішньої реклами

Розміщення об'єктів зовнішньої реклами повинно виконуватись за наявності розроблених i узгоджених проектів та оформленої дозвільної документації згідно з чинним законодавством.
Об'єкти зовнішньої реклами в процесі експлуатації повинні мати належний естетичний взгляд.
Сучасні вимоги по розміщенню об'єктів зовнішньої реклами розроблені з метою впорядкування процесу розміщення та експлуатації засобів зовнішньої реклами в м. Запоріжжі, згідно з класифікаційним переліком:
3.1.Наземні окремо розташовані oб'єкти зовнішньої реклами
Наземні окремо розташовані об'єкти зовнішньої реклами в зоні доріг повинні розміщуватись відповідно до вимог ДАІ по безпеці руху на відстані:
-не ближче 8,0 м від проіжджої частини магістральних доріг;
-не ближче 5,0 м від проіжджої частини доріг місцевого значення;
-не ближче 50,0 м від перехрестя вулиць та від пішохідних переходів;
-не ближче 100 м від залізничних переїздів, естакад, мостів, шляхопроводів.
Відстань може коригуватись при узгодженні в ДАІ, згідно вимог по безпеці руху. Фундамент рекламної конструкції повинен бути на одному рівні з поверхнею землі.
3.1.1.Щитові плоскі рекламні конструкції
Щитові двосторонні або односторонні плоскі рекламні конструкції повинні мати прозору конструкцію висотою не менш, ніж 1,5 м від поверхні землі.
В разі розташування декількох рекламних конструкцій в одному напрямі тип, габарити та інтервали між ними (конструкціями) повинні бути ідентичними. Конструкція повинна мати підсвітлення рекламної площини, а також маркерування з вказівкою найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номеру телефона, дозволу та терміну його дії.
3.1.2.Рекламні конструкції типу "Сіті Лайт"
"Сіті Лайт" - типова двостороння рекламна конструкція розміром 1,8х1,2 м з внутрішнім підсвітленням. Розміщення конструкції передбачааться в зеленій зоні, прилеглій до тротуару, з урахуванням благоустрою території та вимог ДАІ по безпеці дорожнього руху.
При розміщенні декількох рекламних конструкцій в одному напрямі, інтервали між ними повинні бути не менше 30 метрів.
3.1.3.Об'ємно-просторові рекламні установки виконуються виключно за індивідуальним проектом, виходячи з містобудівних особливостей середовища.
3.2.Рекламні конструкції на опорах електромереж підприємства "Запоріжелектроранс" та інших опорах
Рекламні конструкції типу "Лайт-бокс" виключно габаритом 1,25х1,0 м з внутрішнім підсвітленням розміщуються на опорах освітлення та інших опорах на висоті 5,0 м від поверхні землі, в бік пішохідного тротуару, не більш одного на одній опорі. Забороняється встановлювати рекламоносіїв в одному перерізі з дорожніми знаками i світлофорними об'єктами.
З.З.Рекламні конструкції на даху будинків i споруд
Рекламні конструкції на даху будинків i споруд - об'ємні, з внутрішнім підсвітленням. Можливість розміщення визначається по кожному об'єкту індивідуально для конкретного замовника, згідно з узгодженою концепцією.
3.4.Рекламні конструкцій на фасадах будинків
Рекламні конструкції (панно) на фасадах будинків i споруд розміщуються згідно з узгодженим індивідуальним проектом з урахуванням архітектурних особливостей будинків, та за умов підсвітлення рекламної конструкції.
3.5.Транспаранти-перетяжки.
Транспаранти-перетяжки (О,бх8,0 м) та троли (0,7х4,0 м) розміщуються над проїжджою частиною дороги з умовами, що нижній край рекламоносіїв повинен знаходитись на висоті не менше 5,0 м від поверхні проїжджої частини дороги.
Виконуються на м'якій ocновi, двосторонні. Транспаранти та троли розміщуються згідно зі схемами розміщення, розробленими для окремих ситуацій.
Термін розміщення перетяжок - не більше 15 діб, тролів - не більше 3-х місяців.
3.6.Реклама на бортах міського громадського транспорту
Реклама на бортах міського громадського транспорту для кожного замовника виконується за індивідуальним проектом.
3.7.Нетрадиційні засоби реклами
Нетрадиційні засоби реклами - повітряні кулі, аеростати та інші - як правило, це - тимчасове оформлення, яке розміщене на період проведення святкових та різних заходів.
3.8.Афішна реклама
Афішна реклама розміщується тільки на щитах міського значення, спеціально передбачених для розміщення афішної реклами.
3.9.Рекламна вивіска
Рекламна вивіска є елементом оформлення фасаду будинку i містить інформацію про зареєстровану особу, включаючи герби, емблеми, логотипи, товарні знаки тощо.
Вивіски виконуються за індивідуальним проектом з прив'язкою до конкретних архітектурних об'єктів. Bci види вивісок розміщуються безпосередньо над приміщенням, займаним підприємством, як правило, між 1 та 2 поверхами будинків. При розробці проектів вивісок необхідно максимально враховувати архітектурні особливості будинку.
В деяких випадках ГУАтаМ може видавати завдання на розробку концепцій розміщення рекламних вивісок на окремому фасаді. Вивіска повинна бути обладнана елементами внутрішнього підсвітлення.
3.9.1. Інформаційна табличка
Інформаційна табличка розміщується при кожному вході до підприємства або безпосередньо на двері входу, з урахуванням особливостей фасаду.
На таблиці повинна бути вказана інформація про підприємство:
-повна зареєстрована юридична назва підприємства;
-форма власності;
-розпорядок роботи даного підприємства;
-профіль діяльності підприємства.
Розміщення таблички та її зовнішній вигляд розробляється та узгоджується у складі проекту вивіски.
3.9.2.Вітрини
Вітрини можуть були оформлені, коли дане підприємство має технічно i естетично придатні вікна та вітражі, спеціально призначені або пристосовані для розміщення реклами.
Вітрини оформлюються товарною продукцією або рекламною інформацією, наданою у вигляді текстів, що мають відношення до профілю підприємства або асортименту товару та послуг.
У вітрині дозволяється розміщувати всяку рекламну інформацію по товарах та послугах, що реалізуються в даному підприємстві.
Вітрини повинні мати підсвітлення в темній час доби та естетичний вигляд.
3.10.Тимчасові виносні рекламні конструкції
Тимчасові виносні рекламні конструкції виключно габаритом 0,9х0,7 м повинні виноситись тільки в години роботи підприємства та розміщуватися безпосередньо при вході до підприємства в межах відведення земельної ділянки даного підприємства.
Забороняється розміщення тимчасових виносних рекламних конструкцій в пішохідній зоні.

4.Порядок дій на випадок виявлення порушень при розміщенні вcix видів зовнішньої реклами в м.Запоріжжі
4.1.Контроль за встановленою зовнішньою рекламою (виявлення самовільної реклами, вжиття заходів по її ліквідації та вжиття заходів до порушників порядку розміщення реклами) здійснюють:
- районні адміністрації (згідно з рішенням 2-ї сесії Запорізької міської ради 24 скликання від 05.06.02 № 23 "Про затвердження "Положення про благоустрій території та забезпечення чистоти i порядку у м.Запоріжжі" та рішення від 05.06.02 № 24 "Про затвердження "Прейскуранту тарифів оплати дій юридичних та фізичних осіб, що призвели до порушення "Положень про зовнішній благоустрій території та забезпечення чистоти i порядку у м.Запоріжжі");
- державне комунальне підприємство "Запорізьке міське інвестиційне агентство" за дорученням міськвиконкому (згідно з рішенням міськвиконкому від 27.05.02 № 139/1 "Про здійснення контролю за розміщенням зовнішньої реклами у м.Запоріжжі спільно з головним управлінням архітектури та містобудування міської ради).
4.2.У випадку виявлення самовільно встановлених oб'єктів зовнішньої реклами контролюючими органами надаються вказівки порушникам про її демонтаж, з виказанням терміну виконання.
4.3.Власник рекламної конструкції у визначений термін повинен усунути порушення - демонтувати дану конструкцію, привести прилеглу територію в належний стан та проінформувати контролюючі органи про вжиті заходи.
4.4.У разі невиконання даних вимог порушник порядку розміщення зовнішньої реклами притягується до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу та примусовому демонтажу рекламної конструкції за рахунок власника конструкції.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
керуючий справами виконавчого комітету міської ради           В.Ф.Тимошик