Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району

Контакти

вул.Чумаченка, 32, м.Запоріжжя, 69104

287-09-65

Графік роботи

пн – чт: 08:00-17:00
пт: 08:00-15:45
перерва: 12:00-12:45

Положення про районну адміністрацію


Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району
Кузьмін Олександр Сергійович

Голова районної адміністрації керує діяльністю районної адміністрації, здійснює керівництво роботою:

- відділу адміністративно-правової роботи;

- відділу бухгалтерського обліку та звітності;

- головного спеціаліста з військово-мобілізаційної роботи загального відділу.

Здійснює взаємодію з:

- територіальним  органом державної фіскальної служби;

- територіальним органом  державної казначейської служби України;

- територіальним органом Пенсійного фонду України;

- територіальним відділом Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

- територіальним відділом прокуратури м.Запоріжжя;

- територіальним районним судом;

- районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки;

- територіальним органом Держпродспоживслужби в Запорізькій області;

- народними депутатами України, депутатами обласної та міської рад;

- структурними підрозділами міської ради та  її виконавчого комітету.

Графік особистого прийому громадян: 1-й, 3-й понеділок  з 15.00 до 17.00.

Телефон:287-09-65


Заступник голови районної адміністрації 

Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері:

- вирішує покладені на районну адміністрацію завдання у сфері організаційно-кадрової роботи, роботи з питань діловодства, контрольної діяльності, внутрішньої політики, ведення Державного реєстру виборців, у межах повноважень;

- забезпечує взаємодію та співпрацю з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, трудовими колективами, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян, органами самоорганізації населення, правоохоронними та наглядовими органами району, народними депутатами України, депутатами обласної та міської рад;

- забезпечує планування роботи районної адміністрації;

- організує роботу з виконання вимог законодавства України щодо боротьби з корупцією та попередження проявів корупції;

- здійснює організаційні заходи щодо виконання Закону України «Про органи самоорганізації населення»;

- забезпечує інформаційну діяльність районної адміністрації;

- організовує розгляд пропозицій трудових колективів району про нагородження державними нагородами України та підготовку пропозицій міському голові;

- організовує роботу щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності районної адміністрації;

- організовує роботу щодо виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», розгляд звернень громадян, організація особистого прийому громадян керівниками районної адміністрації;

- організовує роботу щодо матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій.

- організовує ведення персоніфікованого обліку виборців;

- організовує та приймає участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою на території району;

-здійснює організаційні заходи щодо закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів;

- організація та проведення заходів щодо відзначення  загальнодержавних, міських та районних свят.

В межах своїх повноважень спрямовує та координує діяльність:

- відділу організаційної та кадрової роботи;

- загального відділу;

- відділу ведення Державного реєстру виборців.

Забезпечує взаємодію в межах своїх повноважень з:

- територіальним органом Пенсійного фонду України;

- територіальним відділом Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

- Південним відділом сприяння зайнятості Запорізького міського центру зайнятості;

-територіальними органами головного управління юстиції у Запорізькій області;

- районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки;

- районним відділом Державної міграційної служби України управління державної міграційної служби України в Запорізькій області;

- громадськими формуваннями з охорони громадського порядку;

- місцевими відділеннями партій, громадських організацій.

Графік особистого прийому громадян: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й вівторок з 10.00 до 12.00.

Телефон 287-03-72       

Заступник голови районної адміністрації 

Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері:

- вирішує покладені на районну адміністрацію завдання у сфері соціально-економічного розвитку, бюджету, підприємництва і торгівлі, транспорту і зв’язку у межах повноважень.

- здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах; надає пропозиції щодо прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства (в межах повноважень);

- здійснює відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами транспорту і зв’язку;

- організовує роботу тимчасових місцевих ринків, ярмарок та сприяє розвитку всіх форм торгівлі на території району;

- встановлює зручний режим роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, згідно із затвердженим порядком;

- здійснює розгляд питань щодо надання та скасування погоджень  підприємствам та приватним підприємцям на розміщення на території об’єктів благоустрою комунальної форми власності засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза приміщенням, згідно із затвердженим порядком;

- погоджує розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності згідно із затвердженим порядком;

- здійснює організаційні заходи щодо закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів.

- контролює спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради стан благоустрою торговельно-зупинкових комплексів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення;

- організовує проведення рейдів та перевірок території району, як самостійно так і спільно з іншими організаціями, на предмет виявлення самовільно встановлених споруд ( в т.ч. тимчасових) та подальше інформування інспекції з благоустрою про виявленні випадки, а також вжиття всіх можливих заходів щодо знесення самовільного розміщених об’єктів та звільнення земельної ділянки;

- організовує роботу щодо складання спеціалістами підпорядкованого відділу протоколів про адміністративні порушення у сфері благоустрою передбаченні ст.ст.150,152,154 КУпАП (в межах повноважень);

- забезпечує роботу комісії з питань захисту прав дитини, як консультативно-дорадчого органу.

В межах своїх повноважень спрямовує та координує діяльність:

- відділу економічного розвитку та підприємництва;

- служби (управлінням) у справах дітей Запорізької міської ради по Комунарському району.

Здійснює взаємодію в межах своїх повноважень з:

- територіальним органом державної фіскальної служби;

- територіальним органом Держпродспоживслужби в Запорізькій області;

- територіальним відділом Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області;

- громадською організацією «Рада керівників підприємств, організацій Комунарського району м.Запоріжжя»;

- структурними підрозділами міської ради та її виконавчого комітету               (в межах повноважень).

Графік особистого прийому громадян: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й четверг з 10.00 до 12.00. Телефон: 287-09-74.

Заступник голови районної адміністрації 

Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері:

- вирішує покладені на районну адміністрацію завдання у сфері житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища, попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  у межах повноважень;

- організовує взаємодію та проведення  спільних заходів з управлінням з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради, іншими виконавчими органами Запорізької міської ради, комунальними підприємствами та установами з метою забезпечення безперебійної роботи комунального господарства в районі в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їх наслідків;

- здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства,  за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах;

- здійснює керівництво переданими в оперативне управління районній адміністрації об’єктами житлово-комунального господарства та комунальними підприємствами, забезпечує їх належне утримання та ефективну експлуатацію, необхідний рівень та якість надання  послуг населенню;

- здійснює контроль спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради за станом благоустрою, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

- контролює та доглядає за утриманням та капітальним ремонтом об’єктів та споруд благоустрою, малих архітектурних форм, доріг, тротуарів та пішохідних доріжок та надає пропозиції з цих питань;

- контролює діяльність ЖБК, ОСББ, ОСН та відомчих житлових установ в межах „Правил благоустрою території м. Запоріжжя”, сприяє створенню ОСББ.

- здійснює відповідно до законодавства облік та розподіл житла;

- здійснює нагляд та контролює  спільно з Інспекцією з благоустрою Запорізької міської ради стан благоустрою садових, гаражних кооперативів, човнових причалів, автостоянок, як приватного так і громадського транспорту, зупинок та міст відстою громадського транспорту, торговельно-зупинкових комплексів;

- організовує роботу з ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій з залученням до роботи підприємств, установ всіх форм власності та  населення;

- організовує проведення рейдів та перевірок території району, як самостійно так і спільно з іншими організаціями, на предмет виявлення самовільно встановлених споруд (в т.ч. тимчасових) та подальше інформування інспекції з благоустрою про виявленні випадки, а також вжиття всіх можливих заходів щодо знесення самовільного розміщених об’єктів та звільнення земельної ділянки;

- організовує і вживає заходи щодо усунення наслідків порушення Правил  благоустрою території м.Запоріжжя, затверджених Запорізькою міською радою, в тому числі шляхом звільнення території району від самовільно розміщених об’єктів;

- вирішує питання щодо набуття права власності на безхазяйну річ, розташовану на території району.

- організовує роботу щодо складання спеціалістами підпорядкованого відділу протоколів про адміністративні порушення у сфері благоустрою передбаченні ст.ст.150,152,154 КУпАП (в межах повноважень);

- здійснює заходи по утриманню території району в належному санітарному стані.

В межах своїх повноважень спрямовує та координує діяльність:

відділу житлово-комунального господарства.

Здійснює взаємодію в межах своїх повноважень з:

- організаціями усіх форм власності, залучених до виконання робіт з утримання житлового фонду, ЖБК, ОСББ, ОСН;

- міськими комунальними підприємствами;

- структурними підрозділами міської ради та її виконавчого комітету               (в межах повноважень).

Графік особистого прийому громадян:1-а, 2-а, 3-а, 4-а середа з 10.00до 12.00.

Телефон: 287-09-33

Заступник голови районної адміністрації 

Несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері:

- вирішує покладені на районну адміністрацію завдання у сфері культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту, освіти дітей, сім’ї та молоді, охорони здоров’я, питань зв’язку з громадськістю у межах повноважень;

- забезпечує взаємодію та співпрацю на території району з депутатами усіх рівнів, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, трудовими колективами, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян, органами самоорганізації населення, правоохоронними та наглядовими органами у сфері культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту, освіти дітей, сім’ї та молоді, охорони здоров’я.

- забезпечує проведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру по району, аналізу причин їх виникнення та проведення профілактичної роботи.

- організовує проведення заходів щодо відзначення загальнодержавних, міських  та районних свят;

- здійснює ведення питань соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- сприяє органам соціального захисту щодо адаптації безпритульних громадян;

- здійснює у встановленому законодавством порядку функції органу опіки та піклування;

- забезпечує роботу опікунської ради для захисту прав недієздатних або обмежених у дієздатності осіб, як консультативно-дорадчого органу;

- проводить роботу з керівниками підприємств всіх форм власності щодо підвищення фонду оплати праці, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, дотримання встановлених державою мінімальних стандартів оплати праці та легалізації робочих місць;

- сприяє в організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, залученні кандидатів на військову службу за контрактом;

- організовує проведення заходів з надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України;

- здійснює відповідно до законодавства контроль за належними, безпечними і здоровими умовами праці на підприємствах і об'єктах району, у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, інших вимог законодавства готує пропозиції щодо прийняття рішень про скасування дозволу на експлуатацію об'єктів;

В межах своїх повноважень спрямовує та координує діяльність:

- сектору по культурі та спорту.

Забезпечує взаємодію в межах своїх повноважень з:

- управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарському району;

- структурними підрозділами міської ради та її виконавчого комітету (в межах повноважень).

- територіальним центром соціального обслуговування;

- Південним відділом сприяння зайнятості Запорізького міського центру зайнятості;

- навчальними закладами району;

- лікувально-профілактичними закладами району;

- ветеранськими, релігійними, благодійними та іншими організаціями та фондами;

- районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Графік особистого прийому громадян: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й понеділок з 10.00до 12.00.

Телефон: 287-09-46Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції:

Контактний телефон - 287-03-72.

 


Кузьмін
Олександр Сергійович
Посада
Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Комунарському району