Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

Контакти

пр.Соборний, 214, м.Запоріжжя, 69126

224-68-56

Графік роботи

пн – чт: 09:00-18:00,
пт: 09:00-16:45,
перерва: 13:00-13:45

Положення про департамент освіти і науки Запорізької міської ради

Інформація про діяльність, основні завдання та обов’язки:

1. Реалізація державної політики в галузі освіти на території міста Запоріжжя, з урахуванням його особливостей соціально-культурного середовища.

2. Координація роботи навчальних закладів міста всіх типів та рівнів акредитації в межах своїх повноважень для надання якісних освітніх послуг населенню міста, задоволення їх освітніх потреб.

3. Забезпечення здобуття дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної освіти у державних і комунальних дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчальних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій.

4. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація, контроль виконання міської програми розвитку освіти.

5. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей. Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку.

6. Створення умов для отримання освіти особами з особливими освітніми потребами.

7. Створення умов для впровадження та реалізації інклюзивного навчання.

8. Контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти.

9. Сприяння розвитку громадського управління в освітній галузі, самоврядування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах.

10. Вивчення потреби в кадровому забезпеченні у сфері освіти, комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами, їх атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.

12. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

13. Створення умов для розвитку науково-організаційної діяльності, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної діяльності в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста.

14. Організація роботи з підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів; сприяння розвитку їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

15. Здійснення освітньої політики та міжнародного співробітництва.

16. Департамент є уповноваженою особою Запорізької міської ради, як засновника комунальних закладів освіти міста Запоріжжя, та органом управління комунальних закладів освіти, заснованих Запорізькою міською радою.


Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції:

П.І.Б. Посада уповноваженої особи Телефон
  Головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової роботи 239-95-07
  Начальник територіального відділу освіти Олександрівського району 226-05-71
  Начальник територіального відділу освіти Заводського району 239-73-31
  Начальник територіального відділу освіти Комунарського району 95-21-55
  Начальник територіального відділу освіти Дніпровського району 224-88-60
  Начальник територіального відділу освіти Вознесенівського району 226-29-08
  Начальник територіального відділу освіти Хортицького району 286-26-10
  Начальник територіального відділу освіти Шевченківського району 286-23-11

 


Інформація про фінансування освітніх закладів за 2020 рік

 

 


Погребняк
Юлія Валеріївна
Посада
Директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради