Департамент управління активами Запорізької міської ради

Контакти

вул.Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69105

вул. Незалежної України, 60-б

Приймальня: 239-70-30

Канцелярія: 239-70-17

Положення про Департамент управління активами

Структура Департаменту


 

Основні завдання Департаменту:

 • формування та реалізація стратегії розвитку і використання земель у межах міста Запоріжжя, оптимізація правовідносин у земельній сфері;
 • забезпечення реалізації державної та регіональної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста;
 • розроблення концепції ефективного управління майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста;
 • організація виконання рішень Запорізької міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Департаменту;
 • створення, у межах компетенції, умов для притоку інвестицій, сприяння покращенню інвестиційної привабливості міста Запоріжжя;
 • виконання повноважень щодо управління майном права комунальної власності та його приватизації в межах, визначених Конституцією і законами України, встановлених міською радою;
 • здійснення повноважень орендодавця об'єктів, що перебувають у комунальній власності, відповідно до чинного законодавства України та актів органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя з питань орендних відносин;
 • організація проведення аукціонів на право оренди або продажі комунального майна та земельних ділянок у порядку, встановленому законами України, міською радою;
 • облік та ведення реєстру договорів оренди нерухомого майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста;
 • здійснення контролю за ефективністю використання і збереженням комунального майна суб'єктами, які наділені правами та обов'язками щодо такого майна законом або договором;
 • включення об'єктів права комунальної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації відповідно до чинних нормативно-правових актів з питань приватизації;
 • здійснення приватизації об'єктів, що перебувають у комунальній власності, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами з цих питань;
 • залучення інвестицій у розвиток підприємств, що приватизуються;
 • забезпечення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності в межах терміну дії зобов'язань за цими договорами, відповідно до вимог нормативно-правових актів з цього питання;
 • забезпечення реалізації політики у сфері регулювання відносин з розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя;
 • забезпечення координації діяльності з питань контролю за розміщенням зовнішньої реклами;
 • забезпечення реалізації повноважень Запорізької міської ради в галузі земельних відносин відповідно до Земельного кодексу України та законодавства;
 • участь у розробленні та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста;
 • здійснення самоврядного контролю та Державного контролю, у рамках чинного Законодавства, за використанням та охороною земель;
 • здійснення контролю за діяльністю комунальних підприємств, які підпорядковані Департаменту;
 • здійснення, у визначеному законодавством порядку, самоврядного контролю, а також координація діяльності виконавчих органів Запорізької міської ради, їх виконавчих органів, комунальних підприємств з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

 

 

 


Лягута
Ігор Володимирович
Посада
Директор департаменту управління активами Запорізької міської ради