Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Контакти

вул. Сталеварів, 19, м.Запоріжжя, 69035

233-66-77

Графік роботи

пн – пт: 08:30-17:00
перерва: 12:30-13:00

 

Положення про  департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


Основними функціями департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради є забезпечення реалізації основних напрямків бюджетної політики держави та органів місцевого самоврядування. Департамент реалізує повноваження виконавчих органів міської ради в галузі бюджету та фінансів, координує діяльність всіх учасників бюджетного процесу.

 

Структура департаменту фінансової та бюджетної політики

Бюджетне управління

Начальник управління, 233-62-61

Управління здійснює підготовку проекту бюджету міської територіальної громади та матеріалів до нього, готує проекти рішень міської ради щодо внесення змін до бюджету, інші рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови з питань бюджету, здійснює загальну організацію виконання бюджету міської територіальної громади за видатками та фінансуванням, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, проводить моніторинг звітності про виконання бюджету, готує необхідні документи для проведення фінансування видатків, передбачених розписом, забезпечує оприлюднення інформації з питань бюджету.

Управління в своїй структурі має:

відділ загального планування та організації виконання бюджету, начальник відділу, 233-59-68

відділ по забезпеченню проведення видатків з бюджету, начальник відділу, 233-62-61

 

Управління фінансів соціально-культурної сфери

Начальник управління, 233-00-29

Управління здійснює загальну організацію виконання бюджету по галузях соціально-культурної сфери. Координує роботу зі складання, виконання бюджету міської територіальної громади по галузях соціально-культурної сфери, готує пропозиції щодо фінансового забезпечення бюджетних установ, заходів та програм по галузях соціально-культурної сфери, а також здійснює в межах своєї компетенції контроль за дотриманням розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, установами та організаціями, що належать до комунальної власності, бюджетного законодавства на стадіях складання та виконання бюджету.

Управління в своїй структурі має:

відділ бюджетування галузей освіти, культури, молоді та спорту, начальник відділу, 233-25-13

відділ бюджетування установ галузі «Охорона здоров’я» та інших закладів соціальної сфери, начальник відділу, 233-61-21

відділ бюджетування органів управління, начальник відділу, 233-66-16

 

Управління бюджетування галузей міського господарства, програм соціального захисту населення та інших міських программ

Начальник управління, 233-63-58

Управління здійснює функції зі складання, виконання бюджету міської територіальної громади, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням бюджетних коштів в частині видатків на соціальний захист населення, житлово-комунальне господарство, транспорт, заходи з попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, охорону та раціональне використання природних ресурсів, надання та повернення пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, збереження пам’яток культурної спадщини.

Управління здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності міста.

Управління в своїй структурі має:

відділ бюджетування галузей житлово-комунального господарства та транспорту, начальник відділу, 233-01-11

відділ бюджетування програм соціального захисту населення  та інших міських програм, начальник відділу, 233-63-39

Управління доходів та боргової політики

Начальник управління, 233-64-70; 708-97-42

Основними завданнями управління є здійснення прогнозування показників бюджету міської територіальної громади за доходами, організація виконання доходної частини бюджету та проведення роботи з питання здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій.

Управління здійснює прогнозування доходної частини бюджету міської територіальної громади, аналіз виконання бюджету за доходами, розробляє заходи щодо збільшення доходів бюджету, готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань оподаткування, затвердження і виконання бюджету, проводить роботу з банківськими установами та Міністерством фінансів України з питання здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій, здійснює контроль за своєчасністю та повнотою сплати місцевого боргу і відсотків за користування кредитними коштами.

Управління в своїй структурі має:

відділ аналізу та прогнозування доходів бюджету, начальник відділу, 233-64-85; 708-97-42

відділ управління місцевим боргом, 233-64-71; 708-97-42.

 

Управління економіки комунальних підприємств та тарифної політики

Начальник управління, 233-64-01

Управління забезпечує єдину цінову політику щодо встановлення тарифів на послуги, на які запроваджено державне регулювання, аналізує діючі тарифи на послуги та рівень фактичних витрат відповідних підприємств, здійснює аналіз фінансової діяльності  комунальних підприємств, надає консультації з приводу оформлення контрактів з керівниками комунальних підприємств, організовує проведення засідань робочої групи з питань фінансово-економічної діяльності комунальних підприємств, здійснює моніторинг перерахування комунальними підприємствами податку на прибуток та частки з чистого прибутку до бюджету Запорізької міської територіальної громади, забезпечує підготовку проєктів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань компетенції управління та здійснює контроль за їх виконанням.

Управління в своїй структурі має:

відділ аналізу та моніторингу діяльності комунальних підприємств, 233-64-01

відділ тарифної політики, 233-09-91

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу — головний бухгалтер, 708-97-46.

Головний спеціаліст — програміст, 708-97-46.


Кадрові питання

Головний спеціаліст з кадрових питань, 233-70-77.

Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції:
Тимошенко Світлана Валентинівна, заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політки Запорізької міської ради.
Контактний телефон - 233-64-86.


Директор департаменту

Посада
вакантна
Посада
Директор департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради