Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Контакти

69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 19

233-66-77

Графік роботи

пн – пт: 08:30-17:00
перерва: 12:30-13:00

 

Положення про  департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


Основними функціями департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради є забезпечення реалізації основних напрямків бюджетної політики держави та органів місцевого самоврядування. Департамент реалізує повноваження виконавчих органів міської ради в галузі бюджету та фінансів, координує діяльність всіх учасників бюджетного процесу.


Структура департаменту фінансової та бюджетної політики


Бюджетне управління

Начальник управління, 33-62-61

Управління здійснює підготовку проекту бюджету міста та матеріалів до нього, готує проекти рішень міської ради щодо внесення змін до бюджету, інші рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови з питань бюджету, складає розпис бюджету міста, вносить зміни до нього та забезпечує збалансованість помісячного розпису бюджету, здійснює загальну організацію виконання бюджету міста за видатками та фінансуванням, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, проводить моніторинг звітності про виконання бюджету міста, готує необхідні документи для проведення фінансування видатків, передбачених розписом, забезпечує оприлюднення інформації з питань бюджету.

Управління в своїй структурі має:

  • відділ загального планування та організації виконання бюджету, начальник відділу, 33-59-68
  • відділ по забезпеченню проведення видатків з бюджету, начальник відділу, 33-62-61


Управління фінансів соціально-культурної сфери

Начальник управління, 33-00-29

Управління здійснює загальну організацію виконання бюджету по галузях соціально-культурної сфери. Координує роботу зі складання, виконання бюджету міста по галузях соціально-культурної сфери, готує пропозиції щодо фінансового забезпечення бюджетних установ, заходів та програм по галузях соціально-культурної сфери, а також здійснює в межах своєї компетенції контроль за дотриманням розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, установами та організаціями, що належать до комунальної власності, бюджетного законодавства на стадіях складання та виконання бюджету.

Управління в своїй структурі має:

  • відділ бюджетування галузей освіти, культури, молоді та спорту, начальник відділу, 33-25-15
  • відділ бюджетування установ галузі «Охорона здоров’я» та інших закладів соціальної сфери, начальник відділу, 33-61-21
  • відділ бюджетування органів управління, начальник відділу, 33-66-16


Управління з питань фінансування програм соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, транспорту та об’єктів бюджету розвитку

Начальник управління, 33-63-58

Управління здійснює функції зі складання та виконання бюджету міста в частині видатків на: соціальний захист населення (пільги, субсидії та інші соціальні виплати населенню, поховання почесних, невідомих та безрідних громадян), житлово-комунальне господарство, транспорт, заходи з попередження та ліквідації наслідків стихійного лиха, охорону та раціональне використання природних ресурсів, надання та повернення пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Управління здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства та витрачанням коштів головними розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності міста.

Управління в своїй структурі має:

  • відділ фінансування житлово-комунального господарства, транспорту та об’єктів бюджету розвитку, начальник відділу, 33-01-11
  • відділ фінансування програм соціального захисту населення, начальник відділу, 33-63-39


Управління аналізу та контролю за виконанням бюджету по доходах

Начальник управління, 33-64-70

Основними завданнями управління є здійснення прогнозування показників бюджету за доходами та організація виконання доходної частини бюджету міста.

Управління розробляє заходи щодо збільшення доходної частини бюджету, здійснює аналіз виконання доходів бюджету, здійснює моніторинг та економічний аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста, організовує роботу щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) банківських рахунках, готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань оподаткування, затвердження і виконання бюджету.

Управління в своїй структурі має:

  • відділ аналізу та прогнозування доходів бюджету, начальник відділу, 33-62-18
  • відділ моніторингу та економічного аналізу, 33-64-85


Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу — головний бухгалтер, 33-09-91.

Головний спеціаліст — програміст, 33-62-18.


Кадрові питання

Головний спеціаліст з кадрових питань, 33-70-77.


Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції:
Гаршина Юлія Володимирівна, заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політки Запорізької міської ради;
Логвиненко Вікторія Василівна, заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політки Запорізької міської ради;
Тимошенко Світлана Валентинівна, заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політки Запорізької міської ради. 
Контактний телефон - 233-66-77.

 

 


Директор департаменту

Вагіс
Ольга Анатоліївна
Посада
Директор департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради