Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг

Згідно Положення про постійні комісії від 27.01.2021 №29 постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг:

4.6.1. готує висновки і рекомендації з питань інвестиційного клімату, регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, послуг, додержання законодавства про працю та зайнятість населення;

4.6.2. бере участь у визначенні пріоритетів, а також у формуванні напрямків інвестиційної політики в сфері малого та середнього підприємництва;

4.6.3. контролює виконання програм та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань інвестиційного клімату, регуляторної політики, торгівлі, послуг, розвитку підприємництва, додержання законодавства про працю та зайнятість населення;

4.6.4. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу на рік, вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки і рекомендації, щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань інвестиційного клімату, регуляторної політики, торгівлі, послуг, розвитку підприємництва, додержання законодавства про працю та зайнятість населення;

4.6.5. розглядає пропозиції та надає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у віданні ради з питань інвестиційного клімату, регуляторної політики, торгівлі, послуг, розвитку підприємництва, додержання законодавства про працю та зайнятість населення;

4.6.6. розглядає проекти рішень ради перед внесенням їх на розгляд ради та виконавчих органів ради, з питань інвестиційного клімату, адміністративних послуг, регуляторної політики, торгівлі, послуг, розвитку підприємництва, додержання законодавства про працю та зайнятість населення; віднесених до компетенції комісії;

4.6.7. з питань інвестиційного клімату, адміністративних послуг, регуляторної політики, торгівлі, послуг, розвитку підприємництва, додержання законодавства про працю та зайнятість населення перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

4.6.8. попередньо розглядає всі проекти регуляторних актів міської ради;

4.6.9. бере участь у розгляді питань, пов'язаних із сферою надання адміністративних послуг;

4.6.10 бере участь у розробці та формуванні стратегії підтримки місцевих товаровиробників, визначає пріоритетні напрямки розвитку;

4.6.11. у разі необхідності заслуховує звіти керівників виконавчих органів ради про виконання рішень ради з питань малого та середнього підприємництва, а також про здійснення ними делегованих повноважень;

4.6.12 у межах своїх повноважень забезпечує захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання, які діють на території міста;

4.6.13 у разі необхідності заслуховує звіти керівників виконавчих органів міської ради щодо здійснення державної регуляторної політики