Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення

Згідно Положення про постійні комсії від 27.01.2021 №29 постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення: 

4.7.1. готує висновки і рекомендації з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства;

4.7.2. контролює виконання програм та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

4.7.3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу на рік, вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки і рекомендації, щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства;

4.7.4. розглядає пропозиції та надає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у віданні ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства;

4.7.5. розглядає проекти рішень ради перед внесенням їх на розгляд ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства;

4.7.6. розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації відповідно до своєї функціональної спрямованості;

4.7.7. контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій;

4.7.8. з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства перевіряє роботу підприємств, установ і організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

4.7.9. попередньо розглядає та надає рекомендації щодо утримання закладів охорони здоров’я, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів міста Запоріжжя;

4.7.10. вивчає стан праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, надає рекомендації щодо їх поліпшення;

4.7.11. здійснює контроль за підвищенням рівня якості та забезпеченням доступності медичної допомоги населенню;

4.7.12. розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з профільним призначенням комісії.