Постійна комісія з питань екології

Згідно Положення про постійні комісії від 27.01.2021 №29 постійна комісія з питань екології:

4.8.1. готує висновки і рекомендації з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів та в сфері цивільного захисту;

4.8.2. контролює виконання програм та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів та в сфері цивільного захисту;

4.8.3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу на рік, вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки і рекомендації, щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів та в сфері цивільного захисту;

4.8.4. розглядає пропозиції та надає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у віданні ради з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів та в сфері цивільного захисту;

4.8.5. розглядає проекти рішень перед внесенням їх на розгляд ради та виконавчого комітету з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження, екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів та в сфері цивільного захисту;

4.8.6. з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів та в сфері цивільного захисту перевіряє роботу підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;

4.8.7. розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації відповідно до своєї функціональної спрямованості;

4.8.8. забезпечує проведення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів  і подання їх органам, уповноваженим приймати  рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням природного середовища;

4.8.9. контролює дотримання законодавства з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів та проводить аналіз з цих питань, надаючи раді раз на рік детальний звіт про стан навколишнього середовища, забруднення повітря та водойм, інші питання екології;

4.8.10. розглядає питання визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства України;

4.8.11. готує необхідні заходи з попередження і ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійних лих, епідемій, інших надзвичайних ситуацій, інформує про це населення;

4.8.12. здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчих органів ради щодо поводження та утримання тварин, вносить пропозиції щодо фінансування цих заходів;

4.8.13. залучає громадські екологічні організації до взаємодії, участі у розробці екологічних програм та в експертній оцінці екологічних проблем міста;

4.8.14. інформує громадськість, правоохоронні органи про порушення природоохоронного законодавства, звертається до компетентних органів стосовно вжиття заходів щодо ліквідації порушень та притягнення винних до відповідальності;

4.8.15. здійснює збір інформації з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів та проводить аналіз з цих питань, надаючи раді раз на рік детальний звіт про стан навколишнього середовища, забруднення повітря та водойм, інші питання екології;

4.8.16. контролює роботи з ліквідації екологічних наслідків аварій,  катастроф, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій;

4.8.17. розглядає та готує рекомендації щодо проектів планування і забудови, генеральних планів та схем промислових вузлів з урахуванням екологічних вимог;

4.8.18. бере участь у вирішенні питань організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

4.8.19. бере участь в розгляді питань встановлення правил загального користування водними об'єктами;

4.8.20. бере участь в розробці заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;

4.8.21. бере участь в розробці заходів для створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання й заготівлі  окремих видів відходів, зокрема вторинної сировини.