Тимчасова контрольна комісія Запорізької міської ради з питань перевірки діяльності КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ШАХОВИЙ КЛУБ «ДУМКА»

ПОЛОЖЕННЯ

тимчасової контрольної комісії Запорізької міської ради

з питань перевірки діяльності КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ШАХОВИЙ КЛУБ «ДУМКА»

 

1. Тимчасова контрольна комісія Запорізької міської ради з питань перевірки діяльності КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ШАХОВИЙ КЛУБ «ДУМКА» (далі за текстом - Тимчасова комісія), створена за рішенням Запорізької міської ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту Запорізької міської ради.

 

2. Тимчасова комісія створена з метою здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ШАХОВИЙ КЛУБ «ДУМКА».

 

3. Завданнями Тимчасової комісії є:

 

3.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ШАХОВИЙ КЛУБ «ДУМКА» за період з 01.01.2019 до 01.09.2021;

 

3.2. Оцінка та аналіз дотримання мети і завдань КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ШАХОВИЙ КЛУБ «ДУМКА» за період з 01.01.2019 до 01.09.2021, зокрема:

-  кількість проведених спортивних заходів,

-  кількість запроваджених платних послуг населенню,

- кількість навчальних програм та тренувань для дітей молодшого шкільного віку,

- кількість проведених заходів пов’язаних з дозвіллям громадян (виставки, аукціони, вечори відпочинку);

 

3.3. Вивчення фінансової звітності щодо коштів, які надійшли від запроваджених платник послуг та здачі в оренди приміщення чи інвентарю, надходжень від благодійних внесків;

 

3.3. Вивчення річних планів роботи установи;

 

3.4. Оцінка дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки.

 

4. В своїй роботі Тимчасова комісія керується Конституцією і Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та цим Положенням.

 

5. Тимчасова комісія має право:

 

5.1. Одержувати від департаментів, управлінь, інших виконавчих органів Запорізької міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, відповідно до завдань Тимчасової комісії всю необхідну інформацію та документацію, яка стосується покладених на Тимчасову комісію питань.

 

5.2. Здійснювати перевірку отриманої від департаментів, управлінь, інших виконавчих органів Запорізької міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій інформації та документації відповідно до завдань Тимчасової комісії.

 

5.3. Залучати для виконання покладених на Тимчасову комісію завдань фахівців і експертів з визначених питань.

 

6. Термін роботи Тимчасової комісії становить один місяць.

 

7. Тимчасова комісія, за результатами проведення перевірки, складає звіт про результати роботи.

 

7.1.Звіт про результати роботи Тимчасової комісії має бути внесений на розгляд міської ради та заслуханий на першому, після закінчення строку роботи комісії, пленарному засіданні міської ради.

 

8. За результатами перевірки Тимчасова комісія готує проєкти рішень міської ради.