Тимчасова контрольна комісія Запорізької міської ради з питань перевірки діяльності департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

тимчасової контрольної комісії Запорізької міської ради

з питань перевірки діяльності Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

 

1. Тимчасова контрольна комісія Запорізької міської ради з питань перевірки діяльності Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі за текстом - Тимчасова комісія), створена за рішенням Запорізької міської ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту Запорізької міської ради.

 

2. Тимчасова комісія створена з метою здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

 

3. Завданнями Тимчасової комісії є:

 

3.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за період з 01.01.2021 до 01.09.2021;

 

3.2. Оцінка та аналіз дотримання мети і завдань Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  за період з 01.01.2021 до 01.09.2021.

 

4. В своїй роботі Тимчасова комісія керується Конституцією і Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та цим Положенням.

 

5. Тимчасова комісія має право:

 

5.1. Одержувати від департаментів, управлінь, інших виконавчих органів Запорізької міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, відповідно до завдань Тимчасової комісії всю необхідну інформацію та документацію, яка стосується покладених на Тимчасову комісію питань.

 

5.2. Здійснювати перевірку отриманої від департаментів, управлінь, інших виконавчих органів Запорізької міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій інформації та документації відповідно до завдань Тимчасової комісії.

 

5.3. Залучати для виконання покладених на Тимчасову комісію завдань фахівців і експертів з визначених питань.

 

6. Термін роботи Тимчасової комісії становить два місяці.

 

7. Тимчасова комісія, за результатами проведення перевірки, складає звіт про результати роботи.

 

7.1.Звіт про результати роботи Тимчасової комісії має бути внесений на розгляд міської ради та заслуханий на першому, після закінчення строку роботи комісії, пленарному засіданні міської ради.

 

8. За результатами перевірки Тимчасова комісія готує проєкти рішень міської ради.