Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму

Згідно Положення про постійні комісії міської ради від 19.02.216 №123 постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму:
4.4.1. готує висновки та рекомендації з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму;
4.4.2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму;
4.4.3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму;
4.4.4. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у віданні ради з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму;
4.4.5. з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
4.4.6. розглядає проекти рішень ради перед винесенням їх на розгляд ради які готуються посадовими особами місцевого самоврядування виконавчих органів ради з питань з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму;
4.4.7. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
4.4.8. розглядає виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму та здійснює контроль за їх використання;
4.4.9. погоджує положення про громадську раду з питань освіти та кандидатуру керівника ради;
4.4.10. заслуховує (не менше 1 раз в рік) звіти, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з гуманітарних питань, начальників департаментів культури, молоді, спорту та туризму, відділів та інших виконавчих органів  ради про їх роботу, виконання рішень ради;
4.4.11. має право бути присутніми при організації та проведенні конкурсів, тендерів по закупівлях товарів, робіт та послуг серед суб’єктів господарювання;
4.4.12. бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти та культури;
4.4.13. здійснює  контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням  та використанням культурного надбання;
4.4.14. розглядає питання управління закладами культури, які належать територіальній громаді м. Запоріжжя або передані їй;
4.4.15. ініціює питання про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень для майстерень, студій та лабораторій, необхідних для їх творчої діяльності;
4.4.16. сприяє розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів та ремесел;
4.4.17. сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури;
4.4.18. здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету щодо охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання, вивчає діяльність підпорядкованих раді органів та комунальних підприємств з цих питань;
4.4.19. розглядає та приймає проекти міжнародних, іноземних, приватних, неурядових і громадських організацій з питань, які відносяться до компетенції комісії;
4.4.20. подає пропозиції на розгляд постійної комісії фінансів та планування бюджету щодо фінансування цих проектів з міського бюджету м. Запоріжжя;
4.4.21. здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету щодо належного медичного обслуговування та харчування у закладах фізкультури і спорту; оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді м. Запоріжжя або передані їй;
4.4.22. сприяє роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту, роботі з молоддю;
4.4.23. сприяє вирішенню соціальних проблем молоді (профорієнтація та працевлаштування, розвиток підприємницької ініціативи молоді, попередження правопорушень і злочинності, забезпечення житлом тощо);
4.4.24. подає пропозиції про поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом населенням за місцем проживання та у місцях масового відпочинку;
4.4.25. сприяє розвитку всіх видів фізичної культури і спорту, реалізації програми молодіжної політики;
4.4.26. здійснює контроль за виконанням рішень ради і виконавчого комітету, а також вивчає діяльність підпорядкованих раді органів, комунальних підприємств у сфері організації роботи із запобігання бездоглядності неповнолітніх;

4.4.27. ініціює питання про надання неповнолітнім, учням, студентам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури, спорту та оздоровлення, а також про порядок компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15

Протокол №16

Протокол №17

Протокол №18

Протокол №19

Протокол №20

Протокол №21

Протокол №22

Протокол №23

Протокол №24

Протолод №25

Протокол №26

Протокол №27

Протокол №28

Протокол №29

Протокол №30

Протокол №31

Протокол №32

Протокол №33

Протокол №34

Протокол №35

Протокол №36

Протокол №37

Протокол №38

Протокол №39

Протокол №40

Протокол №41

Протокол №42

Протокол №43

Протокол №44

Протокол №45

Протокол №46

Протокол №47

Протокол №48

Протокол №49

Протокол №50

Протокол №51

Протокол №52

Протокол №53

Протокол №54

Протокол №55

Протокол №56

Протокол №57

Протокол №58

Протокол №59

Протокол №60

Протокол №61

Протокол №62

Протокол №63

Протокол №64

Протокол №65

Протокол №66

Протокол №67

Протокол №68

Протокол №69

Протокол №70

Протокол №71

Протокол №72

Протокол №73

Протокол №74

Протокол №75

Протокол №76

Протокол №77

Протокол №78

Протокол №79

Протокол №80

Протокол №81

Протокол №82

Протокол №83

Протокол №84

Протокол №85

Протокол №86

Протокол №87

Протокол №88

Протокол №89

Протокол №90

Протокол №91

Протокол №92

Протокол №93

Протокол №94

Протокол №95

Протокол №96

Протокол №97

Протокол №98

Протокол №99

Протокол №100

Протокол №101

Протокол №102

Протокол №103

Протокол №104

Протокол №105

Протокол №106

Протокол №107

Протокол №108

Протокол №109

Протокол №110

Протокол №111

Протокол №112

Протокол №113

Протокол №114

Протокол №115


Члени постійної комісії