Постійна комісія міської ради з питань екології

Згідно Положення про постійні комісії міської ради від 19.02.216 №123 постійна комісія з питань екології:

4.6.1. готує висновки та рекомендації з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів;
4.6.2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів;
4.6.3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів;
4.6.4. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у віданні ради з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів;
4.6.5. розглядає проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради які готуються посадовими особами місцевого самоврядування виконавчих органів ради з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів;
4.6.6. забезпечує проведення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів  і подання їх органам, уповноваженим приймати  рішення щодо  розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням природного середовища;
4.6.7. з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
4.6.8. контролює дотримання законодавства з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів та проводить аналіз з цих питань, надаючи раді раз на рік детальний звіт про стан навколишнього середовища, забруднення повітря та водойм, інші питання екології;
4.6.9. попередньо розглядає і подає комплексні програми з покращення екологічного становища у місті;
4.6.10. має право брати бути присутніми при  організації та проведенні конкурсів, тендерів по закупівлях товарів, робіт та послуг серед суб’єктів господарювання, у якості спостерігача;
4.6.11. звертається до відповідних органів про скасування дозволів на експлуатацію об'єктів у разі неодноразового або тривалого порушення природоохоронного законодавства, екологічних та санітарно-гігієнічних норм і правил;
4.6.12. розглядає питання визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства України;
4.6.13. готує необхідні заходи з попередження і ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійних лих, епідемій, інших надзвичайних ситуацій, інформує про це населення;
4.6.14. ініціює завершення камеральних і картографічних робіт з інвентаризації зелених об’єктів міста: скверів, монастирських садів, насаджень на внутрішніх територіях установ і організацій, завершення робіт з оформлення державних актів;
4.6.15. здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчих органів ради щодо утримання тварин у притулках, вносить пропозиції про фінансування на утримання тварин;
4.6.16. залучає громадські екологічні організації до взаємодії, участі у розробці екологічних програм та в експертній оцінці екологічних проблем;
4.6.17. інформує громадськість, правоохоронні органи про порушення природоохоронного законодавства, звертається до компетентних органів стосовно вжиття заходів щодо ліквідації порушень та притягнення винних до відповідальності;
4.6.18. приймає участь у проведенні екологічної експертизи, розглядає її результати, готує на подає висновки органам, уповноваженим приймати рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням природного середовища;
4.6.19. здійснює збір інформації з питань екології, захисту навколишнього середовища, природоохоронних заходів та проводить аналіз з цих питань, надаючи раді раз на рік детальний звіт про стан навколишнього середовища, забруднення повітря та водойм, інші питання екології;
4.6.20. контролює роботи з ліквідації екологічних наслідків аварій,  катастроф, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій;
4.6.21. розглядає та готує рекомендації з урахуванням екологічних вимог щодо проектів планування і забудови, генеральних планів та схем промислових вузлів;
4.6.22. приймає участь у створенні і визначенні статусу резервних, в тому числі й валютних, фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
4.6.23. приймає участь в вирішенні питань організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні
4.6.24. приймає участь в розгляді питань встановлення правил загального користування водними об'єктами;
4.6.25. приймає участь в розробці заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;
4.6.26. приймає участь в розробці заходів для створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі  окремих видів відходів як вторинної сировини.

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15

Протокол №16

Протокол №17

Протокол №18

Протокол №19

Протокол №20

Протокол №21

Протокол №22

Протокол №23

Протокол №24

Протокол №25 (виїзне)

Протокол №26

Протокол №27

Протокол №28

Протокол №29

Протокол №30

Протокол №31

Протокол №32

Протокол №33

Протокол №34

Протокол №35

Протокол №36

Протокол №37

Протокол №38

Протокол №39

Протокол №40

Протокол №41

Протокол №42

Протокол №43

Протокол №44 (виїзне)

Протокол №45

Протокол №46

Протокол №47 (виїзне)

Протокол №48

Протокол №49

Протокол №50

Протокол №51

Протокол №52

Протокол №53

Протокол №54

Протокол №55

Протокол №56

Протокол №57

Протокол №58

Протокол №59

Протокол №60

Протокол №61

Протокол №62

Протокол №63

Протокол №64

Протокол №65

Протокол №66

Протокол №67

Протокол №68

Протокол №69

Протокол №70

Протокол №71

Протокол №72

Протокол №73

Протокол №74

Протокол №75

Протокол №76

Протокол №77

Протокол №78

Протокол №79

Протокол №80

Протокол №81

Протокол №82

Протокол №83

Протокол №84

Протокол №85

Протокол №86

Протокол №87

Протокол №88

Протокол №89

Протокол №90

Протокол №91

Протокол №92

Протокол №93

Протокол №94

Протокол №95

Протокол №96

Протокол №97

Протокол №98

Протокол №99

Протокол №100

Протокол №101

Протокол №102

Протокол №103

Протокол №104


Члени постійної комісії