Постійна комісія міської ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів

Згідно Положення про постійні комісії міської ради від 19.02.216 №123 постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів:

4.7.1. готує висновки та рекомендації з питань інвестиційного клімату, регуляторної політики, торгівлі, послуг, розвитку підприємництва та захисту прав споживачів;
4.7.2. ініціює розробку заходів щодо поліпшення у місті інвестиційного бізнес-клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу.
4.7.3. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради з питань інвестиційного клімату, регуляторної політики, торгівлі, послуг, розвитку підприємництва;
4.7.4. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань інвестиційного клімату, регуляторної політики, торгівлі, послуг, розвитку підприємництва;
4.7.5. розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що перебувають у віданні ради з питань інвестиційного клімату, регуляторної політики, торгівлі, послуг, розвитку підприємництва;
4.7.6. погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчих органів ради, які готуються посадовими особами місцевого самоврядування виконавчих органів ради з питань інвестиційного клімату, регуляторної політики, торгівлі, послуг, розвитку підприємництва, віднесених до компетенції комісії;
4.7.7. з питань інвестиційного клімату, регуляторної політики, торгівлі, послуг, розвитку підприємництва перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
4.7.8. погоджує всі проекти регуляторних актів міської ради;
4.7.9. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції, що відносяться до компетенції комісії;
4.7.10. раз на квартал заслуховує звіти керівників виконавчих органів ради про виконання рішень ради з питань малого та середнього бізнесу, а також про здійснення ними делегованих повноважень.

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15

Протокол №16

Протокол №17

Протокол №18

Протокол №19

Протокол №20

Протокол №21

Протокол №22

Протокол №23

Протокол №24

Протокол №25

Протокол №26

Протокол №27

Протокол №28

Протокол №29

Протокол №30

Протокол №31

Протокол №32

Протокол №33

Протокол №34

Протокол №35

Протокол №36

Протокол №37

Протокол №38

Протокол №39

Протокол №40

Протокол №41

Протокол №42

Протокол №43

Протокол №44

Протокол №45

Протокол №46

Протокол №47

Протокол №48

Протокол №49

Протокол №50

Протокол №51

Протокол №52

Протокол №53

Протокол №54

Протокол №55

Протокол №56

Протокол №57

Протокол №58

Протокол №59

Протокол №60

Протокол №61

Протокол №62

Протокол №63

Протокол №64

Протокол №65

Протокол №66

Протокол №67

Протокол №68

Протокол №69

Протокол №70

Протокол №71

Протокол №72

Протокол №73

Протокол №74

Протокол №75

Протокол №76

Протокол №77

Протокол №78

Протокол №79

Протокол №80

Протокол №81

Протокол №82

Протокол №83

Протокол №84

Протокол №85

Протокол №86

Протокол №87

Протокол №88

Протокол №89

Протокол №90

Протокол №91

Протокол №92

Протокол №93

Протокол №94

Протокол №95

Протокол №96

Протокол №97

Протокол №98

Протокол №99

Протокол №100

Протокол №101

Протокол №102

Протокол №103

Протокол №104

Протокол №105

Протокол №106

Протокол №107

Протокол №108

Протокол №109

Протокол №110

Протокол №111

Протокол №112

Протокол №113

Протокол №114

Протокол №115

Протокол №116

Протокол №117

Протокол №118

Протокол №119

Протокол №120

Протокол №121

Протокол №122

Протокол №123

Протокол №124

Протокол №125

Протокол №126

Протокол №127

Протокол №128

Протокол №129

Протокол №130

Протокол №131