Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради

Контакти

69126, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3 

233-33-32

Графік роботи

пн – чт: 08:00-17:00,
пт: 08:00-15:45,
перерва: 12:00-12:45

Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, здійснення контролю за містобудівною діяльнсітю та будівництвом, організацією нового будівництва та реконструкції існуючих житлових будинків, об'єктів соціально-побутового призначення.

Положення про Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради

Основні завдання Департаменту

 • Організація планування і забудови та інше використання території м.Запоріжжя.
 • Забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері містобудування та архітектури.
 • Організація розробки та реалізація містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку території міста.
 • Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо забудови територій міста.
 • Визначення територій, вибір, вилучення (викуп) земель для містобудівних потреб.
 • Здійснення архітектурної діяльності.
 • Розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об’єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення.
 • Організація в межах своїх повноважень архітектурно-художнього оформлення міського середовища для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів.
 • Організація створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури території міста.
 • Створення та ведення містобудівного кадастру.
 • Проведення містобудівного моніторингу.
 • Організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та контролю за належним використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів.
 • Забезпечення контролю за виконанням робіт з «МГІС Запоріжжя».
 • Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, плану зонування територій, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.
 • Вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.
 • Забезпечення взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови території міста.
 • Забезпечення виконання обсягу робіт з ведення загального діловодства та діловодства за зверненнями громадян.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

 • Підготовка та винесення на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генерального плану, плану зонування міста, детальних планів території м. Запоріжжя.
 • Забезпечення реалізації в місті державної політики та повноважень місцевого самоврядування в галузі містобудування.
 • Розгляд пропозицій суб'єктів містобудування щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією. Підготовка та подання до виконавчого комітету міської ради пропозицій з цих питань. Погодження намірів забудови суб'єктів містобудування, а в разі їх невідповідності містобудівній документації, підготовка пропозицій щодо приведення намірів забудови у відповідність до чинної містобудівної документації.
 • Надання висновків щодо погодження проектів землеустрою.
 • Розгляд пропозицій щодо встановлення та змін межі міста і підготовка висновків щодо її затвердження в установленому законом порядку.
 • Організація розроблення містобудівної документації забудови територій міста.
 • Забезпечення надання замовникам містобудівних умов і обмежень на земельну ділянку, будівельних паспортів, інших вихідних даних на проектування.
 • Координація у межах своєї компетенції діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, що надають послуги у сфері містобудування та архітектури.
 • Розробка пропозицій та погодження розміщення і будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, у відповідності до чинного законодавства.
 • Координація виконання на території міста науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.
 • Організація роботи архітектурно-містобудівної ради, громадської ради.
 • Забезпечення дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини, державних стандартів, норм і правил забудови в межах історичних ареалів міста, погодження відповідної містобудівної документації.
 • Підготовка проектів рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету в межах наданий повноважень.
 • Контроль стану виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних та окремих доручень міського голови та його заступників, власних наказів, законодавчих та інших нормативних актів у галузі архітектури та містобудування.
 • Організація створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; організація розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснення систематизації зазначених матеріалів, здійснює реєстрацію інженерних вишукувань для будівництва.
 • Організація ведення містобудівного кадастру міста у відповідності до вимог чинного законодавства.
 • Створення і ведення архіву інженерних вишукувань для будівництва, містобудівної документації, вихідних даних для проектування, проектної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
 • Організація розроблення та подання на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозицій з питань розташування елементів архітектурно-художнього оформлення та зовнішньої реклами.
 • Регулювання діяльності в сфері архітектурно-художнього оформлення, розміщення зовнішньої реклами і інформаційних вивісок з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.
 • Розроблення та подання на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозицій з питань визначення місць розташування зовнішньої реклами.
 • Регулювання діяльності в сфері розміщення зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.
 • Організація проведення, в установленому законом порядку, архітектурних та містобудівних конкурсів.
 • Подання до територіальної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю інформації про виявлені факти самочинного будівництва на території м. Запоріжжя.
 • Організація та проведення громадських слухань з містобудівних питань.
 • Здійснення організаційних заходів з оформлення участі замовників у створенні інженерно-транспортної інфраструктури міста.
 • Організація, за дорученням міської ради та її виконавчого комітету, підготовки та проведення заходів з конкурентного надання земельних ділянок для розміщення об'єктів будівництва.
 • Виконання інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства України.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції: 

Шевчук Кирило Васильович, головний спеціаліст відділу правового забезпечення, організаційної та кадрової роботи департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради
Контактний телефон - (061) 228 42 78, е-mail: antikor.datamzmr@ukr.net

Структура департаменту архітектури та містобудування


Посада
вакантна
Посада
Директор департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради