Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради

Контакти

вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69126

233-33-32
(061)228-12-18

Графік роботи

пн – чт: 08:00-17:00,
пт: 08:00-15:45,
перерва: 12:00-12:45

Положення про Департамент архітектури та містобудування

Перелік адміністративних послуг, що надаються Департаментом


Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови, поліпшення архітектурного вигляду та раціонального використання територій Запорізької міської територіальної громади, забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, організація розроблення та виконання містобудівної документації на місцевому рівні.


Основні завдання Департаменту

 • Організація планування і забудови та інше використання території Запорізької міської територіальної громади.

 • Забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері містобудування та архітектури.

 • Організація розробки та реалізація містобудівної документації на місцевому рівні та інвестиційних програм розвитку території міста.

 • Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо забудови територій Запорізької міської територіальної громади.

 • Визначення територій, вибір, вилучення (викуп) земель для містобудівних потреб.

 • Здійснення архітектурної діяльності.

 • Розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення.

 • Організація в межах своїх повноважень архітектурно-художнього оформлення міського середовища для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів.

 • Створення та ведення містобудівного кадастру.

 • Проведення містобудівного моніторингу.

 • Організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та контролю за належним використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово - паркових та історико-культурних ландшафтів.

 • Забезпечення контролю за виконанням робіт з «МГІС Запоріжжя».

 • Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, плану зонування територій, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

 • Вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.

 • Забезпечення взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови території міста.

 • Забезпечення виконання обсягу робіт з ведення загального діловодства та діловодства за зверненнями громадян.

 • Організація роботи із збереження поточного та довгострокового архіву.

 • Здійснення заходів по утриманню території м.Запоріжжя в належному стані.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

 • Підготовка та винесення на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генерального плану, плану зонування міста, детальних планів території м. Запоріжжя.
 • Забезпечення реалізації в місті державної політики та повноважень місцевого самоврядування в галузі містобудування.
 • Розгляд пропозицій суб'єктів містобудування щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією. Підготовка та подання до виконавчого комітету міської ради пропозицій з цих питань. Погодження намірів забудови суб'єктів містобудування, а в разі їх невідповідності містобудівній документації, підготовка пропозицій щодо приведення намірів забудови у відповідність до чинної містобудівної документації.
 • Надання висновків щодо погодження проектів землеустрою.
 • Розгляд пропозицій щодо встановлення та змін межі міста і підготовка висновків щодо її затвердження в установленому законом порядку.
 • Організація розроблення містобудівної документації забудови територій міста.
 • Забезпечення надання замовникам містобудівних умов і обмежень на земельну ділянку, будівельних паспортів, інших вихідних даних на проектування.
 • Координація у межах своєї компетенції діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, що надають послуги у сфері містобудування та архітектури.
 • Розробка пропозицій та погодження розміщення і будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, у відповідності до чинного законодавства.
 • Координація виконання на території міста науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.
 • Організація роботи архітектурно-містобудівної ради, громадської ради.
 • Забезпечення дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини, державних стандартів, норм і правил забудови в межах історичних ареалів міста, погодження відповідної містобудівної документації.
 • Підготовка проектів рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету в межах наданий повноважень.
 • Контроль стану виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних та окремих доручень міського голови та його заступників, власних наказів, законодавчих та інших нормативних актів у галузі архітектури та містобудування.
 • Організація створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; організація розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснення систематизації зазначених матеріалів, здійснює реєстрацію інженерних вишукувань для будівництва.
 • Організація ведення містобудівного кадастру міста у відповідності до вимог чинного законодавства.
 • Створення і ведення архіву інженерних вишукувань для будівництва, містобудівної документації, вихідних даних для проектування, проектної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
 • Організація розроблення та подання на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозицій з питань розташування елементів архітектурно-художнього оформлення та зовнішньої реклами.
 • Регулювання діяльності в сфері архітектурно-художнього оформлення, розміщення зовнішньої реклами і інформаційних вивісок з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.
 • Розроблення та подання на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозицій з питань визначення місць розташування зовнішньої реклами.
 • Регулювання діяльності в сфері розміщення зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.
 • Організація проведення, в установленому законом порядку, архітектурних та містобудівних конкурсів.
 • Подання до територіальної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю інформації про виявлені факти самочинного будівництва на території м. Запоріжжя.
 • Організація та проведення громадських слухань з містобудівних питань.
 • Здійснення організаційних заходів з оформлення участі замовників у створенні інженерно-транспортної інфраструктури міста.
 • Організація, за дорученням міської ради та її виконавчого комітету, підготовки та проведення заходів з конкурентного надання земельних ділянок для розміщення об'єктів будівництва.
 • Виконання інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства України.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції: 

Старченко Євгенія Іванівна, завідувач сектору діловодства відділу правового забезпечення, організаційної та кадрової роботи департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради
Контактний телефон - (061) 228 22 05, е-mail: antikor.datamzmr@ukr.net

 


Тендітник
Леонід Володимирович
Посада
заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради – заступник головного архітектора міста – начальник відділу планування та забудови міста, виконує обов'язки директора