Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

Контакти

69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206 

224-69-03
224-19-78 (факс)

Графік роботи

пн – чт: 09.00-18.00,
пт: 09.00-16.45,
перерва: 13.00-13.45)

(на період дії карантину:
пн – чт: 08.00-17.00,
пт: 08.00-15.45,
перерва: 12.00-12.45)

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у соціально-економічній сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів.

Основні завдання Департаменту

 • забезпечення умов для сталого економічного і соціального розвитку міста Запоріжжя;
 • забезпечення розробки та реалізації напрямків стратегічного розвитку міста;
 • забезпечення реалізації державної економічної, промислової, інвестиційної  та цінової політики в межах повноважень;
 • сприяння комплексному соціально-економічному та сталому енергетичному розвитку міста;
 • сприяння залученню інвестицій в економіку та соціальну інфраструктуру міста;
 • виконання власних і делегованих повноважень у сфері соціально-економічного та сталого енергетичного розвитку;
 • забезпечення єдиної цінової політики щодо встановлення тарифів на послуги в межах повноважень органів місцевого самоврядування.

Відділи, що входять до складу департаменту

Відділ соціально-економічного розвитку

Начальник відділу — Павленко Валентина Іванівна

233-42-64
ekonomik2007@ukr.net
каб. 305

 • аналізує соціально-економічний стан і тенденції розвитку міста;
 • бере участь у стратегічному плануванні та розроблені напрямків  стратегічного розвитку міста;
 • забезпечує розробку прогнозних показників на коротко- та довгострокові терміни, розробляє пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку міста;
 • розробляє проект короткострокової програми економічного і соціального розвитку міста на наступний рік, забезпечує реалізацію завдань і заходів програми, інформує територіальну громаду міста та надає звіт міській раді про хід і результати її виконання;
 • здійснює аналіз інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в м. Запоріжжі;


Відділ  планування капітальних вкладень та державних закупівель

Начальник відділу — Ткачук Світлана Вікторівна

224-19-78
tendcom1@ukr.net
каб. 307

 • реалізує завдання щодо формування переліку об’єктів будівництва, реконструкції, ліквідації аварійного стану, які фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку міста на короткостроковий та середньостроковий періоди;
 • реалізує завдання щодо формування переліку об’єктів для залучення коштів з державного та місцевих бюджетів;
 • здійснює підготовку пропозицій щодо виділення коштів з резервного фонду місцевих бюджетів;
 • здійснює аналіз проведення публічних закупівель виконавчими органами міської ради, бюджетними установами, організаціями та підприємствами комунальної форми власності;


Відділ економіки комунальних підприємств

Начальник відділу — Овчаренко Ольга Володимирівна

224-19-28
dermr402k@ukr.net
каб. 402

 • координує діяльність комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, з економічних питань;
 • аналізує, погоджує фінансові плани і звіти підприємств комунальної власності та напрямки використання прибутку;
 • розглядає і погоджує склад, структуру та компетенцію органів управління підприємств комунальної власності;
 • надає консультації з приводу оформлення контрактів з керівниками підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.


Відділ з питань ціноутворення

Начальник відділу — Кузнєцова Валентина Антонівна

236-15-21
tarif_407@ukr.net
каб. 407

 • забезпечує реалізацію державної цінової політики та вдосконалення порядку встановлення цін (тарифів) у межах компетенції та повноважень виконавчого комітету міської ради;
 • здійснює економічний аналіз розрахунків проектних тарифів, визначає їх економічно-обґрунтований рівень для суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, на послуги яких запроваджено державне регулювання, та надає пропозиції і зауваження до Уповноваженого органу (виконавчі органи міської ради, які є органами управління майном цих підприємств або за сферою послуг), а також розглядає та узгоджує розрахунки цін/тарифів на послуги комунальних підприємств, які не є регульованими і встановлюються самостійно за згодою сторін (за зверненням підприємств);
 • здійснює аналізу діючих тарифів на послуги для населення та рівня фактичних витрат відповідних підприємств.

 

Відділ  енергоменджменту

Начальник відділу — Бондаренко Віктор Володимирович

224-19-72
energy.zp.ua@gmail.com
каб. 404

 • взаємодіє з вітчизняними та міжнародними  фінансово-кредитними установами, страховими, інвестиційними, аудиторськими компаніями та організаціями (Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Німецький банк розвитку KfW, міжнародні програми технічної допомоги та ін.);
 • сприяє сталому енергетичному розвитку;
 • здійснює впровадження системи енергетичного менеджменту;
 • проводить облік та аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів структурними підрозділами міської ради, бюджетними організаціями, установами та комунальними підприємствами міста;
 • готує та впроваджує інвестиційні проекти в сфері енергозбереження та енергоефективності.


Відділ бухгалтерського обліку

Начальник відділу — Березняк Ольга Валеріївна

224-19-98
oblikder@ukr.net
каб. 419

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту та складення звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів;
 • здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства комунальними підприємствами, що отримують кошти бюджету міста, щодо яких департамент виступає головним розпоряд-ником бюджетних коштів.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

25.01.2017 №52

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Запорізької міської ради, підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила та підпорядкований її виконавчому комітету.

Департамент утворений для здійснення організаційно-функціональних повноважень у соціально-економічній сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів.

Роботу Департаменту координує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконкому;

1.2. Департамент очолює директор, який призначається на посаду міським головою в установленому законом порядку.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним, Господарським та Цивільним кодексами України, Указами Президента України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про інноваційну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про іноземні інвестиції», «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види палива», «Про електроенергетику», постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням;

1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банку згідно з чинним законодавством, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп і бланк з реквізитами встановленого зразка.

 

2. Основні завдання Департаменту

 

2.1. забезпечення умов для сталого економічного і соціального розвитку міста Запоріжжя;

2.2. забезпечення розробки та реалізації напрямків стратегічного розвитку міста;

2.3. забезпечення реалізації державної економічної, промислової, інвестиційної  та цінової політики в межах повноважень;

2.4. сприяння комплексному соціально-економічному та сталому енергетичному розвитку міста;

2.5. сприяння залученню інвестицій в економіку та соціальну інфраструктуру міста;

2.6. виконання власних і делегованих повноважень у сфері соціально-економічного та сталого енергетичного розвитку;

2.7. забезпечення єдиної цінової політики щодо встановлення тарифів на послуги в межах повноважень органів місцевого самоврядування.

 

3. Департамент відповідно до покладених на нього завдань

 

3.1. аналізує економічний стан і тенденції розвитку міста;

3.2. забезпечує розробку прогнозних показників на коротко- та довгострокові терміни, розробляє пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку міста;

3.3. бере участь у розробці основних напрямків стратегічного розвитку міста;

3.4. розробляє проект короткострокової програми економічного і соціального розвитку міста на наступний рік, забезпечує реалізацію завдань і заходів програми, інформує територіальну громаду міста та надає звіт міській раді про хід і результати її виконання;

            3.5. розробляє середньострокові прогнози економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя відповідно до чинного законодавства України;

            3.6. бере участь у розробці програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області;

3.7. сприяє забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3.8. бере участь у розробці проекту бюджету міста відповідно до програми економічного і соціального розвитку міста;

         3.9. взаємодіє з вітчизняними та міжнародними  фінансово-кредитними установами, страховими, інвестиційними, аудиторськими компаніями та організаціями (Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Німецький банк розвитку KfW, міжнародні програми технічної допомоги та ін.);

            3.10. здійснює аналіз інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в м.Запоріжжі;

3.11. сприяє створенню спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої та соціальної інфраструктури та інших об'єктів, залученню іноземних інвестицій;

3.12. приймає участь у розробці заходів з економії та раціонального використання енергетичних ресурсів структурними підрозділами міської ради, бюджетними організаціями, установами та комунальними підприємствами міста та здійснює моніторинг їх виконання;

3.13. приймає участь у підготовці та впровадженні інвестиційних проектів у рамках Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя на 2014-2030 роки та Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Запоріжжя на 2016-2020 роки, а також здійснює моніторинг їх виконання спільно з КП «Запорізьке енергетичне агентство» Запорізької міської ради;

3.14. впроваджує систему енергетичного менеджменту м. Запоріжжя у межах компетенції та надає відповідні пропозиції керівництву;

3.15. здійснює збір, аналіз та підготовку інформації, організаційні заходи для проведення засідань постійної комісії міськвиконкому з питань використання енергоносіїв та оплати за їх споживання;

3.16. організовує роботу із проведення енергетичних обстежень, впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів з метою зменшення енергоспоживання структурними підрозділами міської ради, бюджетними організаціями, установами та комунальними підприємствами міста; здійснює узагальнення і підготовку інформації Запорізькій обласній державній адміністрації щодо проведених енергетичних аудитів бюджетних організацій й установ та комунальних підприємств міста;

3.17. здійснює роботу з організації обліку та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів структурними підрозділами міської ради, бюджетними організаціями, установами та комунальними підприємствами міста;

3.18. здійснює підготовку, аналіз і супровід документів, пов’язаних з участю виконавчих органів ради, комунальних підприємств у кредитних програмах міжнародних фінансових установ у сфері енергозбереження та енергоефективності тощо;

3.19. приймає участь у підготовці пропозицій щодо виділення коштів з резервного фонду міського бюджету;

3.20. забезпечує розробку середньострокової програми будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціального, культурного та екологічного призначення;

3.21. спільно з департаментом фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради формує перелік першочергових об’єктів будівництва, реконструкції, ліквідації аварійного стану видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку місцевого бюджету та перелік об’єктів, які плануються до фінансування за рахунок обласного та державного бюджетів;

3.22. аналізує інформацію про стан фінансування та освоєння коштів по об’єктах будівництва, реконструкції, ліквідації аварійного стану, видатки на які провадяться за рахунок коштів бюджету розвитку місцевого бюджету та коштів обласного та державного бюджетів;

3.23. проводить перевірки та аналізує проведення публічних закупівель виконавчими органами міської ради, бюджетними установами, організаціями та підприємствами комунальної форми власності;

3.24. забезпечує реалізацію державної цінової політики та вдосконалення порядку встановлення цін (тарифів) у межах компетенції та повноважень виконавчого комітету міської ради;

3.25. здійснює економічний аналіз розрахунків проектних тарифів, визначає їхній економічно-обґрунтований рівень для суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, на послуги яких запроваджено державне регулювання, та надає пропозиції і зауваження до Уповноваженого органу (виконавчі органи міської ради, які є органами управління майном цих підприємств або за сферою послуг), а також розглядає та узгоджує розрахунки цін/тарифів на послуги комунальних підприємств, які не є регульованими і встановлюються самостійно за згодою сторін (за зверненням підприємств);

3.26. забезпечує підготовку проектів рішень виконавчого комітету міської ради щодо встановлення, в порядку і межах визначених законодавством, тарифів на послуги суб’єктів господарювання всіх форм власності, окрім комунальної, з централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення;   

3.27. аналізує, погоджує фінансові плани і звіти підприємств комунальної власності та напрямки використання прибутку;

3.28. готує пропозиції та проект рішення міської ради щодо встановлення підприємствам комунальної власності розміру частки чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

3.29. розглядає і погоджує склад, структуру та компетенцію органів управління підприємств комунальної власності;

3.30. надає консультації з приводу оформлення контрактів з керівниками підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

3.31. організовує та бере участь у засіданнях робочої групи з питань фінансово-економічної діяльності, а також бере участь у засіданнях балансових комісій, перевірках підприємств комунальної власності;

3.32. здійснює заходи щодо затвердження статутів комунальних підприємств, внесення змін і доповнень до них, в межах компетенції;

         3.33. координує в межах компетенції та повноважень, наданих міською радою та виконавчим комітетом міської ради діяльність підприємств, які підпорядковані Департаменту;

3.34. аналізує та подає інформацію міському голові про стан розрахунків за спожиті бюджетними організаціями та комунальними підприємствами енергоносії;

3.35. Департамент, як головний розпорядник бюджетних коштів, в установленому законодавством порядку:

            - розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проектів);

            - організовує в межах затверджених бюджетних призначень прийняття рішень щодо  делегування повноважень на виконання бюджетної програми одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних призначень, погоджує плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;

            - розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

       - здійснює управління бюджетними коштами в межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

       - здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

            - забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

            - здійснює процедури закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів;

            - у разі прийняття міською радою рішення про обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору:

            1) здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників нижчого рівня (одержувачів) коштів бюджету міста;

            2) забезпечує у визначені терміни подання до органів Державної казначейської служби України зведеної за місяць інформації про виділені кошти бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів за встановленою формою;

            3) здійснює контроль за дотриманням розпорядниками нижчого рівня (одержувачами) бюджетних коштів вимог діючого законодавства щодо проведення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

3.36. надає консультативну допомогу управлінням, відділам, районним адміністраціям міської ради та суб'єктам господарювання, незалежно від форми власності, з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.37. готує проекти рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та розпоряджень з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.38. організовує  навчання спеціалістів виконавчих органів міської ради та представників громадських організацій, підприємців з питань перспективного планування, базових економічних та галузевих програм;

3.39. розглядає та надає відповіді на звернення громадян, юридичних осіб, громадських організацій з питань, які належать до компетенції Департаменту.

 

4. Структура Департаменту

 

4.1. штатна чисельність Департаменту встановлюється розпорядженням міського голови в межах загальної чисельності апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів, яка затверджується Запорізькою міською радою;

4.2. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету;

4.3. штатний розпис та кошторис Департаменту затверджується міським головою. Структура Департаменту визначається штатним розписом. Видатки на утримання Департаменту затверджує міська рада.

 

5. Права та обов’язки Департаменту

 

5.1. звертатись та одержувати в установленому законом порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2. залучати науково-дослідні організації, вищі навчальні заклади та інші установи, підприємства, громадські формування, а також окремих вчених і спеціалістів до розробки питань, що належать до компетенції Департаменту, на договірних (громадських) засадах;

5.3. проводити перевірку стану виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних доручень, власних наказів, а також законодавчих та інших нормативно-правових  актів з питань, що належать до його компетенції;

5.4.  вносити пропозиції щодо вдосконалення методів управління та підвищення ефективності роботи в підпорядкованих підприємствах комунальної власності;

5.5. вимагати обов’язкового виконання наказів, вказівок тощо, виданих у межах своїх повноважень та в порядку і на підставах, визначених законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

 

6. Директор Департаменту

 

6.1. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Департамент;

6.2. координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Департаменту;

6.3. забезпечує підготовку проектів рішень та внесення їх на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради;

6.4. доводить до виконавців нормативні та розпорядчі документи з питань, віднесених до їх компетенції;

6.5. забезпечує належний стан діловодства, обліку та звітності Департаменту;

6.6. проводить особистий прийом громадян;

6.7. видає накази, дає вказівки, обов’язкові для виконання працівниками Департаменту, іншими підрозділами міської ради та підприємствами комунальної власності в межах своєї компетенції;

6.8. діє від імені Департаменту та представляє його у відносинах з державними і недержавними організаціями, підприємствами, установами  у суді та правоохоронних органах;

6.9. розробляє положення про структурні підрозділи Департаменту та затверджує їх;

6.10. вносить пропозиції міському голові щодо застосування до працівників Департаменту заохочень та заходів дисциплінарного впливу;

6.11. здійснює інші повноваження, покладені окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови;

6.12. у разі відсутності директора Департаменту, заступник директора Департаменту виконує його обов’язки та несе персональну відповідальність за виконання завдань покладених на Департамент.

 

7. Взаємодія

 

7.1. Департамент у своїй діяльності взаємодіє з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Запорізьким обласним відділенням Антимонопольного комітету України, департаментом економічного розвитку і торгівлі Запорізької ОДА, департаментом промисловості і розвитку інфраструктури Запорізької ОДА та виконавчими органами міської ради.

7.2. Департамент взаємодіє і співпрацює з організаціями міжнародної технічної допомоги USAID, PROMIS, GIZ, Асоціацією енергоефективних міст України, Асоціацією міст України, громадськими організаціями.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Приймає на зберігання та використовує в роботі документи з основної діяльності, строки зберігання яких ще не вичерпані, та документи, які не закінчені у діловодстві головного економічного управління Запорізької міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                                                  Р.О.Пидорич


Новак
Наталія Володимирівна
Посада
Директор департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради