Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради

Контакти

69105, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 206

224-23-66

Графік роботи

пн – чт: 08:00-17:00
пт: 08:00-15:45
перерва: 12:00-12:45

Положення про Департамент

Контакти та структура Департаменту

Інспектори з паркування


Основні завдання

 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства, інших нормативних документів Запорізької міської ради, її виконавчих органів посадовими особами місцевого самоврядування цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також на запобігання їх невиконанню;
 • організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності;
 • аналітичне та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради з правових питань;
 • забезпечення в установленому порядку представлення інтересів (в т.ч. в порядку самопредставництва) Запорізької міської ради, Запорізького міського голови, виконавчого комітету Запорізької міської ради, виконавчих органів Запорізької міської ради, департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради в місцевих загальних судах (у т.ч. місцевих загальних судах як адміністративних), місцевих адміністративних судах, місцевих господарських судах, апеляційних судах, апеляційних господарських судах, апеляційних адміністративних судах, Верховному Суді, Вищих спеціалізованих судах, зокрема, у Вищому суді з питань інтелектуальної власності, Вищому антикорупційному суді;
 • представлення інтересів Запорізької міської ради, Запорізького міського голови, виконавчого комітету Запорізької міської ради, виконавчих органів Запорізької міської ради,  департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради у відносинах з підприємствами, установами, організаціями та іншими органами під час розгляду  правових питань і спорів в межах наданих повноважень;
 • сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради;
 • аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів;
 • сприяння своєчасному вжиттю заходів прокурорського реагування, за окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і органів державного нагляду (контролю);
 • організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування.

 

Графік особистого прийому громадян керівництвом департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради

з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові

Посада

Дні

прийому

щомісяця

Години

прийому

Місце

проведення

1

2

3

4

5

6

1.

 

Директор департаменту правового забезпечення
Запорізької міської ради

1-й, 3-й вівторок

15.00-17.00

каб. 311

2.

 

Заступник директора департаменту-начальник управління з питань правового забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради

1-й, 3-й четвер

10.00-12.00

каб. 420

3.

 

Заступник директора департаменту-начальник управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради

2-й, 4-й

четвер

15.00-17.00

каб. 318

4.

 

Заступник директора департаменту-начальник управління безпеки та якості міста департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради

1-й, 3-й вівторок

14.00-16.00

каб. 410

 

Управління з питань правового забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

Основні завдання:

 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Запорізької міської ради, її виконавчих органів працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
 • організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності;
 • аналітичне та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності міської ради, міського голови та виконавчого комітету з правових питань;
 • представлення за дорученням міського голови інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Запорізькій міській раді;
 • сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради;
 • аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів;
 • сприяння своєчасному вжиттю прокурорського реагування, за окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних органів державного нагляду(контролю);
 • організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування.


Управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства

Основні завдання:

 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Запорізької міської ради, її виконавчих органів працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
 • організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності;
 • у межах своєї компетенції приймати участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу;
 • координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчих органів Запорізької міської ради;
 • аналітичне та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності міської ради, міського голови та виконавчого комітету з правових питань;
 • представлення за дорученням міського голови інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Запорізькій міській раді;
 • сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради;
 • аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів;
 • сприяння своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, за окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних органів державного нагляду(контролю);
 • організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування.

 

Управління безпеки та якості міста

Основні завдання:

 • cвоєчасне, всебічне, повне і об’єктивне забезпечення дотримання законодавства під час підготовки справ про адміністративні правопорушення до розгляду на засіданнях адміністративної комісії при виконавчому комітеті Запорізької міської ради;
 • здійснення організаційно-інформаційного, аналітичного, документального та методичного забезпечення діяльності адміністративної комісії при виконавчому комітеті Запорізької міської ради;
 • здійснення моніторингу виконання доручень міського голови виконавчими органами, комунальним підприємствами, посадовими особами місцевого самоврядування м. Запоріжжя;
 • моніторинг дотримання виконавчими органами міської ради законодавства у сфері звернення громадян, доступу до публічної інформації, звернень народних депутатів та депутатів місцевих рад;
 • методичне керівництво з питань впровадження відкритих даних у Запорізькій міській раді;
 • здійснення належного контролю за дотриманням Правил дорожнього руху у сфері зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на території м. Запоріжжя та інших нормативно-правових актів, що регулюють зазначену сферу діяльності.

 

Відділ роботи з державними органами департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради

Основні завдання:

 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, підзаконних нормативно-правових актів, нормативних документів Запорізької міської ради, її виконавчих органів працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
 • організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, недопущення порушень під час виконання актів законодавства, сприяння своєчасному усуненню виявлених порушень, подання керівництву пропозицій щодо недопущення подальших порушень під час виконання актів законодавства та щодо вирішення інших правових питань;
 • аналітичне та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності міської ради, міського голови та виконавчого комітету з правових питань;
 • представлення інтересів Запорізької міської ради, Запорізького міського голови, виконавчого комітету Запорізької міської ради, виконавчих органів Запорізької міської ради, департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради у відносинах з державними органами,  підприємствами, установами та іншими органами під час розгляду правових питань і спорів в межах наданих повноважень;
 • представлення за дорученням міського голови інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
 • сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради;
 • сприяння своєчасному вжиттю заходів правового реагування за окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних органів, органів державного нагляду (контролю);
 • забезпечення взаємодії Запорізької міської ради, Запорізького міського голови, виконавчого комітету Запорізької міської ради, виконавчих органів Запорізької міської ради, Департаменту з державними, правоохоронними та контролюючими органами;
 • забезпечення своєчасного, оперативного, якісного розгляду звернень, запитів,  постанов та інших документів, що надходять до Запорізької міської ради, Запорізького міського голови, виконавчого комітету Запорізької міської ради, виконавчих органів Запорізької міської ради, Департаменту від державних, правоохоронних та контролюючих органів;
 • здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень.

 

Відділ судово-претензійної роботи департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради

Основні завдання:

 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, підзаконних нормативно-правових актів, нормативних документів Запорізької міської ради, її виконавчих органів працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
 • організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, недопущення порушень під час виконання актів законодавства, сприяння своєчасному усуненню виявлених порушень, подання керівництву пропозицій щодо недопущення подальших порушень під час виконання актів законодавства та щодо вирішення інших правових питань;
 • аналітичне та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності міської ради, міського голови та виконавчого комітету з правових питань;
 • представлення інтересів Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради, виконавчих органів Запорізької міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
 • забезпечення захисту і відновлення порушених майнових та немайнових прав і інтересів Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради, виконавчих органів Запорізької міської ради;
 • сприяння забезпеченню виконання договірних зобов’язань та відповідальності порушників зобов’язань в усіх сферах діяльності міської ради;
 • сприяння зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричинюють;
 • сприяння своєчасному вжиттю заходів правового реагування за окремими ухвалами суду;
 • сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради;
 • виконання превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання та недопущення порушень закону;
 • здійснення необхідних заходів для забезпечення виконання рішень суду.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції: 

Зубар Олег Аркадійович, заступник начальника управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. 
Контактний телефон - 224-23-57.

 


Керівництво

Денщік
Максим Сергійович
Посада
Директор департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради