Мостовий
Валерій Олександрович

Посада:
Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району

Контакти

764-40-92

Графік прийому

вул.Олександрівська, 26, м.Запоріжжя, 69063

1-й і 3-й понеділок місяця

16:00–18:00

Мостовий Валерій Олександрович, Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району:

  • очолює районну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, спрямовує, координує та контролює її діяльність, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій.
  • представляє районну адміністрацію у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами.
  • координує та контролює роботу підприємств, установ, закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, які виконують роботи з утримання житла, благоустрою району, торговельного та побутового обслуговування населення.
  • планує та забезпечує виконання заходів щодо організації мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району в особливий період.
  • розпоряджається коштами районної адміністрації в межах затвердженого кошторису на утримання районної адміністрації. Здійснює в установленому порядку фінансування бюджетних видатків.

Спрямовує, координує та контролює діяльність:

  • відділу адміністративно-правової роботи районної адміністрації;
  • відділу бухгалтерського обліку та звітності районної адміністрації;
  • відділу ведення Державного реєстру виборців районної адміністрації;
  • старшого інспектора з військово-мобілізаційної роботи відділу адміністративно-правової роботи районної адміністрації.