Маєр
Федір Миколайович

Посада:
Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району

Контакти

69068, м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 34

289-90-01

Графік прийому

69068, м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 34

2-й і 4-й понеділок місяця

14:30–17:00

Голова районної адміністрації очолює районну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею функцій, розпоряджається коштами районної адміністрації в межах затвердженого кошторису на утримання районної адміністрації.

Контролює питання:

 • формування та виконання бюджету районної адміністрації;
 • цільового використання бюджетних коштів та коштів цільового фонду;
 • кадрового забезпечення районної адміністрації;
 • координації та контролю за роботою підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, які виконують роботи з утримання житла, благоустрою території району, торговельного та побутового обслуговування населення.
 • мобілізаційної підготовки району;

Голова районної адміністрації безпосередньо керує роботою:

 • відділу бухгалтерського обліку та звітності;
 • відділу адміністративно – правової роботи;
 • головного спеціаліста, на якого покладено питання з військово-мобілізаційної роботи.

Організовує взаємодію районної адміністрації з:

 • органами державної влади;
 • органами місцевого самоврядування;
 • департаментами, управліннями, відділами Запорізької міської ради;
 • підприємствами, установами, організаціями різних форм власності;
 • правоохоронними органами.