Фільтр сесій міської ради

24 сесія міської ради 20.12.2017: Рішення міської ради

Про бюджет міста на 2018 рік

№ 55 від 20.12.2017 Дата оприлюднення 27.12.2017

        Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Визначити на 2018 рік:

  • доходи бюджету міста у сумі 7 896 213,187 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету міста 7 718 318,249 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету міста – 177 894,938 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 9 602,200 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
  • видатки бюджету міста у сумі 9 025 653,811 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету міста 7 070 194,124 тис.грн. видатки спеціального фонду бюджету міста – 1 955 459,687 тис.грн.;
  • повернення кредитів до бюджету міста у сумі 504,624 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста 504,624 тис.грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення;
  • надання кредитів з бюджету міста у сумі 10 000,000 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста 9 448,298 тис.грн. та надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста 551,702 тис.грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення;
  • профіцит загального фонду бюджету міста 638 675,827 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;
  • дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 1 777 611,827 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 7 070 194,124 тис.грн. та спеціальному фонду 1 955 459,687 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

        3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста у сумі 2 000,000 тис.грн.

        4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

        5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

        6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету міста у сумі 106 808,269 тис.грн.

        7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2018 рік за їх економічною структурою:

        оплата праці працівників бюджетних установ;

        нарахування на заробітну плату;

        придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

        забезпечення продуктами харчування;

        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

        обслуговування місцевого боргу;

        поточні трансферти населенню;

        поточні трансферти місцевим бюджетам;

        підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

        забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

        фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

        компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

        заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

        оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

        оплата енергосервісу.

        8. Затвердити в складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 3 309 152,983 тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

        9. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету міста станом на «31» грудня 2018 року у сумі 1 138 936,000 тис.грн.

        10. Розпорядникам коштів бюджету міста:

        - забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

        - затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

        11. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2018 рік:

        до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

        джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів бюджету міста, визначений у підпункті 4 пункту 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

        джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

        12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

        13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 15 та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

        14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 статті 691 Бюджетного кодексу України.

        15. Установити, що, у процесі виконання бюджету міста за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, департамент фінансової та бюджетної політики міської ради здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету міста.

        Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України забороняється без внесення змін до цього рішення збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету міста на:

        оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

        видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

        16. Дозволити виконавчому комітету міської ради відповідно до законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Запорізької обласної ради та розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації в період між сесіями міської ради приймати рішення про зміну обсягів субвенцій, додаткових дотацій з державного або обласного бюджету, а також здійснювати перерозподіл відповідних бюджетних призначень з наступним внесенням змін до цього рішення.

        17. Надати право департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради у 2018 році здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного року згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 (зі змінами).

        18. Встановити обсяг Громадського бюджету для подачі проектів у 2018 році в сумі 10 000,000 тис.грн. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради передбачити зазначені кошти в проекті бюджету міста на 2019 рік для реалізації проектів-переможців.

        19. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        20. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А.

 

 

Міський голова                                                                              В.В.Буряк