Фільтр сесій міської ради

24 сесія міської ради 20.12.2017: Рішення міської ради

Про обслуговування коштів бюджету міста в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору

№ 56 від 20.12.2017 Дата оприлюднення 28.12.2017

         Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 378 «Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору» (зі змінами) Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Здійснювати у 2018 році обслуговування коштів бюджету міста в установах банків державного сектору:

         - у частині коштів бюджету розвитку бюджету міста, в тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), крім коштів трансфертів (субвенцій), що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

         - у частині власних надходжень бюджетних установ – за рішенням керівника установи.

         2. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради та розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів під час обслуговування коштів бюджету міста в банківських установах керуватися Порядком обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, затвердженого постановою КМУ від 14.05.2015 року № 378 та Порядком обслуговування коштів бюджету міста Запоріжжя в частині бюджету розвитку в установах банків державного сектору, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.01.2017 № 6.

         3. Виконавчому комітету Запорізької міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів визначити установу банку державного сектору для обслуговування коштів бюджету міста у частині бюджету розвитку і власних надходжень бюджетних.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А.

 

 

Міський голова                                                                             В.В.Буряк