Фільтр сесій міської ради

24 сесія міської ради 20.12.2017: Рішення міської ради

Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя завершених будівництвом об'єктів дорожньої інфраструктури, розташованих на території Заводського району м.Запоріжжя

№ 59 від 20.12.2017 Дата оприлюднення 04.01.2018

         Керуючись ст.ст.59,60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.4 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, ст.137 Господарського кодексу України та п.4.7 рішення Запорізької обласної ради від 31.03.2005 №18 “Про порядок передачі  об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області до комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст або до спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст, районів та навпаки”, розглянувши  звернення Управління капітального будівництва   Запорізької  обласної   державної  адміністрації, враховуючи декларації про  готовність  до  експлуатації   об'єктів від  09.06.2017  №ЗП142171604751,  №ЗП142171605092, висновки районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району та департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА

         1. Надати згоду  на  прийняття  до  комунальної  власності  територіальної громади   м.Запоріжжя  завершених  будівництвом об'єктів  “Реконструкція вул. Шамотної  в  межах  від вул.Електричної  до  вул.Шламової” та  “Реконструкція  вул.Фінальної в межах від вул.Північне шосе до вул.Історичної”.

         2. Прийняти  до  комунальної  власності  територіальної  громади м.Запоріжжя завершені будівництвом об'єкти дорожньої інфраструктури, які розташовані на території Заводського району м.Запоріжжя, а саме:

         '“Реконструкція вул. Шамотної в межах від вул.Електричної до вул.Шламової”  у  складі  дорожнього  покриття 2670,0 кв.м та вартістю на момент передачі;

         “Реконструкція вул.Фінальної в межах від вул.Північне шосе до вул.Історичної”  у складі  дорожнього покриття 4957,5 кв.м та вартістю на момент передачі.

         3. Закріпити на праві оперативного управління за районною адміністра-цією Запорізької міської ради по Заводському району завершені будівництвом об'єкти дорожньої інфраструктури, зазначені в п.2 рішення.

        4. Після погодження головою обласної ради передачі завершених будівництвом об'єктів дорожньої інфраструктури, зазначених в п.2 даного рішення, департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради здійснити заходи щодо прийняття їх до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя та передачі в оперативне управління районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району.

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мішка С.М., заступника   міського   голови  з  питань   діяльності  виконавчих  органів ради Волобуєва В.О. та постійну комісію з питань життєзабезпечення міста (Адаманов О.Ф.).

 

 

Міський голова                                                                     В.В.Буряк