Фільтр сесій міської ради

24 сесія міської ради 20.12.2017: Рішення міської ради

Про загальноміську багатофункціональну електронну картку «Картка Запоріжця»

№ 67 від 20.12.2017 Дата оприлюднення 10.01.2018

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про захист персональних даних», статтею 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», та з метою підвищення соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Запоріжжя, впорядкування та автоматизації механізмів надання пільг, їх обліку та адресності, розвитку безготівкових форм розрахунків за транспортні, житлово-комунальні, соціальні та інші послуги в місті Запоріжжя, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Визнати за доцільне впровадження в місті Запоріжжя загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця».

         2. Визначити наступні пріоритетні напрямки загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця», які є її невід’ємною складовою: оплата проїзду в міському пасажирському транспорті, оплата за житлово-комунальні та інші послуги, підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг за рахунок ведення персоніфікованого обліку наданих заходів соціальної підтримки.

         3. Розпорядженням міського голови створити робочу групу з впровадження в місті Запоріжжя загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця».

         4. Виконавчому комітету Запорізької міської ради розробити та затвердити у встановленому порядку графік впровадження загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця», порядок обміну інформацією з учасниками розрахунків, інші організаційно-розпорядчі, організаційно-технічні, методичні та правові документи за необхідністю.

         5. Комунальному підприємству «Центр управління інформаційними технологіями» розробити проект положення «Про загальноміську багатофункціональну електронну картку «Картка Запоріжця».

         6. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Еделєву В.Г. у встановленому порядку провести аналіз регуляторного впливу проекту положення «Про загальноміську багатофункціональну електронну картку «Картка Запоріжця».

         7. Комунальному підприємству «Центр управління інформаційними технологіями» доручити:

         7.1. Організацію функціювання у місті Запоріжжя загальноміського процесингового центру, спрямованого на реалізацію пріоритетних напрямків, визначених у п.2 даного рішення, та внести відповідні зміни до статуту.

         7.2. Забезпечення належного функціонування загальноміського процесингового центру.

         7.3. Організацію ведення електронних баз даних та автоматизованих систем у обсязі, необхідному для реалізації пріоритетних напрямків визначених у п.2 даного рішення, а саме: оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, нарахувань та оплати за житлово-комунальні та інші послуги, ведення персоніфікованого обліку пільг, доплат, допомог, компенсацій, знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів соціальної підтримки тощо, реєстру вулиць міста Запоріжжя, реєстру мешканців міста Запоріжжя та інших.

         7.4. Забезпечення збереження баз даних користувачів та супровід автоматизованих систем, для реалізації пріоритетних напрямків, визначених як невід’ємні складові загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця».

         7.5. Ведення інформації по особовим рахункам в автоматизованих системах для реалізації пріоритетних напрямків, визначених як невід’ємні складові загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця» з дотриманням чинного законодавства.

         7.6. Інформаційний обмін та взаємодію з учасниками загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця» та її складових: підприємствами надавачами послуг, виконавчими органами Запорізької міської ради, установами, організаціями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя, управителями багатоквартирних будинків та ін.

         7.7.Інформаційну взаємодію з банками-агентами, фінансовими установами та іншими організаціями, що приймають платежі від населення, учасниками загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця», з населенням міста.

         7.8. Забезпечення можливості обміну інформацією між учасниками загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця» в міській інформаційній та телекомунікаційній мережі.

         7.9. Автоматизацію технологічних процесів загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця» та її складових, а саме нарахування платежів за транспортні, житлово-комунальні та інші послуги та інших.

         7.10. Організацію необхідних заходів, спрямованих на забезпечення мешканців міста Запоріжжя узагальненою інформацією, як в електронному, так і у друкованому вигляді, від надавачів, виконавців та виробників послуг, що визначені як невід’ємні складові загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця», з врахуванням існуючих пільг, субсидій та компенсацій.

         8. Визначити комунальне підприємство «Центр управління інформаційними технологіями» розпорядником бази персональних даних користувачів багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця» та її невід’ємних складових: оплата проїзду в міському пасажирському транспорті, оплата за житлово-комунальні та інші послуги, ведення персоніфікованого обліку пільг, доплат, допомог, компенсацій, знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів соціальної підтримки тощо.

         9. Доручити департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради звернутися до управителів багатоквартирних будинків незалежно від форм власності, організацій співвласників багатоквартирних будинків, підприємств надавачів житлово–комунальних та інших послуг з пропозицією щодо долучення до реалізації за-ходів даного рішення, а саме:

         9.1. Функціонування управителів багатоквартирних будинків, підприємств надавачів послуг в єдиній електронній загальноміській системі нарахування і обліку сплати населенням за житлово-комунальні та інші послуги.

         9.2. Забезпечення мешканців міста Запоріжжя узагальненою інформацією, як в електронному, так і у друкованому вигляді, щодо нарахувань підприємств надавачів послуг виконавців та виробників послуг з врахуванням існуючих пільг, субсидій та компенсацій.

         10. Управлінню соціального захисту населення Запорізької міської ради, районним управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради, департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, для належного функціонування загальноміського процесингового центру та супроводження загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця» та її складових, забезпечити, в межах чинного законодавства України, надання комунальному підприємству «Центр управління інформаційними технологіями» необхідної інформації.

         11. Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту «Запоріжелектротранс», управлінню соціального захисту населення Запорізької міської ради, районним управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради, в межах своєї компетенції, забезпечити роз'яснення з питань запровадження та функціонування загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картки Запоріжця».

         12. Виконавчому комітету Запорізької міської ради вжити заходи із залучення банківських та фінансових установ та інших організацій для впровадження загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця» згідно з чинним законодавством України.

         13. Встановити, що належні користувачу загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця», суми коштів від Запорізької міської влади можуть зараховуватися на його картковий рахунок, відкритий в банківських та фінансових установах та інших організаціях, що є учасником загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця».

         14. Банківським та фінансовим установам та інших організаціям – партнерам в реалізації загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця» здійснювати реєстрацію, облік та видачу карток «Картка Запоріжця» за зверненнями громадян, які зареєстровані в місті Запоріжжя.

         15. Фінансування організаційних заходів зазначених у цьому рішенні може проводитись за рахунок бюджету міста.

         16. Виконавчим органам Запорізької міської ради, установам, організаціям, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя:

         - в установленому порядку у тримісячний термін привести свої нормативно-правові документи у відповідність до даного рішення;

         - сприяти в розробці організаційно-розпорядчих, організаційно-технічних, методичних та правових документі, що спрямовані на виконання даного рішення.

         17. Рішення вступає в силу з моменту його підписання, за винятком пункту 13 та 14 дія якого розпочинається після впровадження загальноміської багатофункціональної електронної картки «Картка Запоріжця».

         18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, постійну комісію Запорізької міської ради з питань життєзабезпечення міста та постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

 

 

Міський голова                                                                                            В.В.Буряк