Фільтр сесій міської ради

ІІ пленарне засідання 2 сесії міської ради 23.12.2020: Рішення міської ради

Про надання місцевої гарантії у 2020 році

№ 28 від 23.12.2020 Дата оприлюднення 06.01.2021

           З метою реалізації інвестиційного підпроєкту «Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс»», відповідно до статей 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статей 26, 70, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком», керуючись Порядком надання місцевих гарантій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 №541, рішення міської ради від 18.12.2019 № 49 «Про бюджет міста на 2020 рік (код бюджету 8201100000)» (зі змінами) Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Надати місцеву гарантію Запорізької міської ради (далі – Місцева гарантія) для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням, залученим комунальним підприємством міського електротранспорту «Запоріжелектротранс», що розташоване за адресою: вул. Шкільна, буд. 2., м.Запоріжжя, 61095, Україна (далі – Кінцевий бенефіціар), у Міністерства фінансів України за Угодою про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Запорізькою міською радою та комунальним підприємством міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» (далі – Угода про передачу коштів позики) відповідно до умов Фінансової угоди (проєкт «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – ЄІБ), укладеної 11.11.2016 та ратифікованої Законом України від 12.04.2017 № 2009-VIII (далі – Фінансова угода), для реалізації інвестиційного підпроєкту «Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс»».

           2. Встановити, що Місцева гарантія забезпечує виконання боргових зобов’язань Кінцевого бенефіціара за Угодою про передачу коштів позики, основними умовами якої є:

           2.1. Обсяг та валюта кредиту – 10 840 000 (десять мільйонів вісімсот сорок тисяч) Євро.

           2.2. Строк кредиту – 22 роки, упродовж яких кредит має бути повністю погашено рівними платежами – кожні шість місяців після завершення пільгового періоду повернення коштів, що становить 2 роки.

           2.3. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами відповідно до умов Фінансової угоди визначається на дату вибірки траншів та дорівнює фіксованій ставці або 6-місячній Європейській міжбанківській ставці пропозиції (EURIBOR) + спред (до 2,5 %).

           2.4. Сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється щопіврічними платежами відповідно до умов, визначених Угодою про передачу коштів позики.

           2.5. Частина комісії за проведення оцінки ЄІБ у розмірі 50 000 євро щодо Фінансової угоди, яка сплачується Україною відповідно до пункту 1.08 Статті 1 Фінансової угоди, вважається частиною коштів позики, наданою Кінцевому бенефіціару, та розраховується шляхом множення суми комісії за проведення оцінки ЄІБ на частку від ділення частини коштів позики на загальну суму позики (до 0,5%).

           2.6. Розмір плати за надання кредитних коштів становить 0,5% річних вибраної та непогашеної суми позики відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №805-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Міський громадський транспорт в Україні».

           3. Встановити, що Місцева гарантія надається для забезпечення виконання всіх боргових зобов’язання комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» і діє протягом строку дії Угоди про передачу коштів позики (22 роки), але в будь-якому разі до повного виконання всіх боргових зобов’язань Кінцевого бенефіціара.

           4. Встановити Кінцевому бенефіціару плату за отримання Місцевої гарантії у розмірі 1 (одна) гривня щомісячно на строк дії Угоди про передачу коштів позики.

           5. Визначити, що відсутня необхідність надання Кінцевим бенефіціаром майнового або іншого забезпечення виконання зобов'язань за договором про погашення заборгованості кінцевого бенефіціара перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань, яку має бути укладено між департаментом фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради та Кінцевим бенефіціаром.

           6. Уповноважити Запорізького міського голову підписати від імені Запорізької міської ради Угоду про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Запорізькою міською радою та комунальним підприємством міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на умовах, зазначених у цьому рішенні, Місцеву гарантію Запорізької міської ради, інші угоди та документи, пов’язані з реалізацією даного проєкту. У разі його відсутності уповноважити секретаря міської ради підписувати вищезазначені угоди та документи.

           7. Уповноважити генерального директора комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» або особу, що виконуватиме обов’язки директора, підписати Угоду про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Запорізькою міською радою та комунальним підприємством міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на умовах, зазначених у цьому рішенні.

           8. Уповноважити директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради підписати договір про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов’язань між департаментом фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради та комунальним підприємством міського електротранспорту «Запоріжелектротранс».

           9. Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради щорічно протягом строку дії Угоди про передачу коштів позики передбачати в проєкті бюджету міста кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов’язань за цією Угодою.

           10. Рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Міністерством фінансів України.

           11. Затвердити проєкт Угоди про передачу коштів позики (додається).

           12. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, постійні комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів та з питань життєзабезпечення міста.

 

Міський голова                                                                       В.В.Буряк