Фільтр сесій міської ради

ІІІ пленарне засідання 2 сесії міської ради 28.12.2020: Рішення міської ради

Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки

№ 44 від 28.12.2020 Дата оприлюднення 05.01.2021

          Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» та рішенням міської ради від 20.12.2017 №57 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити План заходів з реалізації Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на  період 2021-2024 роки (далі - План заходів), що додається.

         2. Виконавчим органам міської ради забезпечити:

         2.1. Виконання та організацію контролю за виконанням Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року та  Плану заходів на 2021-2024 роки.

         2.2. Врахування основних заходів, проєктів та індикаторів Плану заходів щороку під час формування Програми економічного і соціального розвитку міста та місцевих галузевих програмам, які передбачається фінансувати за рахунок коштів бюджету міста, та інших  джерел фінансування, незабороненим чинним законодавством України.

         2.3. Моніторинг виконання Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року та  Плану заходів за відповідними галузями та його результати надавати для узагальнення департаменту економічного розвитку міської ради у термін до 01 лютого, наступного за звітним року.

         3. Департаменту економічного розвитку міської ради забезпечити проведення моніторингу виконання Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року та Плану заходів з її  реалізації на період 2021-2024 роки  та щороку  розміщувати інформацію про хід їх виконання на офіційному сайті міської ради, а за результатом 2021-2024 років підготувати звіт та подати на  затвердження міській раді.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом функціональних обов’язків та постійну комісію міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

 

 

Міський голова                                                                     В.В.Буряк

Копії документа для завантаження