Фільтр сесій міської ради

31 сесія міської ради 29.08.2018: Рішення міської ради

Про здійснення запозичення для фінансування проекту «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних  будівель м.Запоріжжя»

№ 28 від 29.08.2018 Дата оприлюднення 04.09.2018

            Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, з метою реалізації проекту «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя» Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

            1. Здійснити місцеве запозичення шляхом залучення кредиту на наступних умовах: 

            1.1. мета здійснення запозичення – фінансування впровадження заходів проекту «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя»;

            1.2. форма здійснення запозичення – укладення угоди про передачу коштів позики між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством фінансів України та Запорізькою міською радою відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписаної 23.07.2015 (ратифікована Законом України від 03.02.2016 № 975-VIII) (далі – Фінансова угода), за проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»;

            1.3. вид запозичення – отримання кредитних коштів шляхом укладання угоди про передачу коштів позики між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством фінансів України та Запорізькою міською радою;

            1.4. розмір та валюта запозичення – сума в євро, 15 375 700 євро (п'ятнадцять мільйонів триста сімдесят п’ять тисяч сімсот євро);

            1.5. строк запозичення – до 22 років (включаючи пільговий період 5 років);

            1.6. відсоткова ставка за користування кредитними коштами – відповідно до вимог Фінансової угоди визначається на дату вибірки траншу та дорівнює сумі міжбанківської ставки EURIBOR та спреду (до 2,5 % річних);

           1.7. майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається;

            1.8. строки погашення кредиту - повернення кредитних коштів здійснюється рівними піврічними платежами, на умовах, визначених угодою про передачу коштів позики;

            1.9. сплата відсотків за кредитом здійснюється піврічними платежами, на умовах, визначених угодою про передачу коштів позики;

            1.10. розмір основної суми боргу за цим запозиченням становить 15 375 700 євро (п'ятнадцять мільйонів триста сімдесят п’ять тисяч сімсот євро);

            1.11. погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) та загального фонду бюджету міста Запоріжжя відповідно;

            1.12. мінімальний власний внесок бюджету міста Запоріжжя має бути не менше обсягу, необхідного для покриття витрат, фінансування яких є неприйнятним відповідно до Фінансової угоди;

            1.13. розмір плати за надання кредитних коштів становить 0,01 відсотка річних вибраної та непогашеної суми позики, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 744-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».

            2. Визначити:

            2.1. Запорізьку міську раду позичальником за угодою про передачу коштів позики;

            2.2. уповноваженою особою на укладання угод від імені міської ради для участі у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» Запорізького міського голову Буряка В.В., а в разі його відсутності секретаря міської ради Пидорича Р.О.  

            3. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради (Вагіс О.А.), департаменту економічного розвитку міської ради (Новак Н.В.), департаменту освіти і науки міської ради (Погребняк Ю.В.), департаменту охорони здоров’я міської ради (Ушакова В.В.):

            3.1. здійснювати організаційні функції щодо залучення запозичення;

            3.2. проводити постійний моніторинг та контроль за виконанням проекту на всіх етапах його реалізації.

            4. Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради щорічно включати до пропозиції проекту бюджету міста кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань міста до кінця дії цих зобов’язань.

            5. Рішення набуває чинності з дати прийняття Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення.

            6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків, голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божка Р.А.

 

 

Міський голова                                                           В.В. Буряк