Фільтр сесій міської ради

31 сесія міської ради 29.08.2018: Рішення міської ради

Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя завершеного будівництвом об'єкту “Реконструкція вул.Кияшко в межах від бул.Вінтера до вул.Михайлова у м.Запоріжжя”

№ 32 від 29.08.2018 Дата оприлюднення 04.09.2018

         Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” та Господарським кодексом України, розглянувши звернення Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та декларацію  про готовність об'єкта до експлуатації від 12.08.2014 №ЗП142142190393, враховуючи згоду районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Надати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя завершеного будівництвом об'єкту “Реконструкція вул.Кияшко в межах від бул.Вінтера до вул.Михайлова у м.Запоріжжя”.

         2. Прийняти  до  комунальної  власності  територіальної  громади м.Запоріжжя завершений будівництвом об'єкт “Реконструкція вул.Кияшко в межах від бул.Вінтера до вул.Михайлова у м.Запоріжжя”, а саме дорожнє покриття загальною площею 5155,0 кв.м та вартістю 774 092,00 грн. (сімсот сімдесят чотири тисячі дев'яносто дві грн. 00 коп.).  

         3. Закріпити на праві оперативного управління за районною адмініст-рацією Запорізької міської ради по Дніпровському району завершений будівництвом об'єкт, зазначений в п.2 рішення.

         4. Після погодження головою обласної ради передачі завершеного будів-ництвом об'єкта, зазначеного в п.2 даного рішення, департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради та районній адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району здійснити заходи щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя завершеного будівництвом об'єкту “Реконструкція вул.Кияшко в межах від бул.Вінтера до вул.Михайлова у м.Запоріжжя” та передачі його в оперативне управління районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району.

          5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступ-ника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мішка С.М. та постійну комісію  з  питань   життєзабезпечення  міста  (Адаманов О.Ф.).

 

Міський голова                                                                         В.В.Буряк