Фільтр сесій міської ради

31 сесія міської ради 29.08.2018: Рішення міської ради

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя спортивного обладнання та іншого окремого індивідуально визначеного майна від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА “ПАРУС-СІЧ” та подальше його використання

№ 35 від 29.08.2018 Дата оприлюднення 05.09.2018

         Керуючись ст.ст.59,60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.319 Цивільного кодексу України, ст.137 Господарського кодексу України, розглянувши звернення та документи, надані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА “ПАРУС-СІЧ”, враховуючи висновки департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради та клопотання комунальної установи “Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс”, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА “ПАРУС-СІЧ” спортивне обладнання та інше окреме індивідуально визначене майно, яке розташоване в дитячо-юнацькому спортивному клубі “Богатир” по вул.Яценка, буд.1, у кількості 250 од., вартістю 73 354,00 грн. (сімдесят три тисячі триста п’ятдесят чотири грн. 00 коп.), згідно з додатком до рішення.

         2. Закріпити на праві оперативного управління майно, зазначене в п.1 даного рішення за комунальною установою “Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс”.

         3. Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради комунальній установі “Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс” здійснити передбачені чинним законодавством заходи щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя майна, зазначеного в п.1 даного рішення та подальшої його передачі в оперативне управління комунальної установи “Заводський районний фізкультурно-спортивний комплекс”.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мішка С.М., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І., постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин /Чумаченко І.М./ та постійну комісію з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму /Зайцев В.О./.

 

 

Міський голова                                                                     В.В.Буряк

Копії документа для завантаження