Фільтр сесій міської ради

31 сесія міської ради 29.08.2018: Рішення міської ради

Про клопотання до Запорізької обласної ради щодо передачі у комунальну власність міста об'єкту незавершеного будівництва “Капітальний ремонт водопровідних мереж Д=800 мм ДВС-2 вул.Дніпровські пороги (ділянка водоводу в районі вул.Кремльовської, 65) в м.Запоріжжя” та надання згоди на його прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

№ 34 від 29.08.2018 Дата оприлюднення 05.09.2018

           Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” та Господарським кодексом України, розглянувши звернення Запорізької обласної державної адміністрації,  враховуючи висновки департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради та комунального підприємства “Водоканал”, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Внести пропозицію до Запорізької обласної ради про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єкту незавершеного  будівництва  “Капітальний  ремонт водопровідних мереж Д=800 мм ДВС-2 вул.Дніпровські пороги (ділянка водоводу в районі вул.Кремльовської,65) в м.Запоріжжя”.

           2. Надати  згоду на  прийняття  до  комунальної  власності територіальної громади  м.Запоріжжя об'єкту  незавершеного будівництва “Капітальний ремонт водопровідних  мереж Д=800 мм ДВС-2  вул.Дніпровські пороги (ділянка водоводу  в  районі  вул.Кремльовської,65)  в  м Запоріжжя”  вартістю 319 430,00  грн. (триста дев'ятнадцять тисяч чотириста тридцять грн. 00 коп.).

           3. Прийняти  до  комунальної  власності  територіальної  громади  м.Запо-ріжжя об'єкт незавершеного будівництва, зазначений в п.2 рішення.

           4. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підприємст-вом “Водоканал” об'єкт незавершеного будівництва, зазначений в п.2 рішення.

           5. Після отримання згоди Запорізької обласної ради на передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області об'єкту незавершеного будівництва, зазначеного в п.2 рішення департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради  та комунальному   підприємству   “Водоканал” здійснити передбачені чинним законодавством заходи щодо його прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя та подальшого використання.

          6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступ-ника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мішка С.М., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М. та постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (Чумаченко І.М.).

 

 

Міський голова                                                                               В.В.Буряк