Фільтр сесій міської ради

31 сесія міської ради 29.08.2018: Рішення міської ради

Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського фонду у 2018 році», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами)»

№ 25 від 29.08.2018 Дата оприлюднення 06.09.2018

     Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

   1. Внести зміни до «Програми використання коштів депутатського фонду у 2018 році», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами)»:

     1.1. В п.3 розділу «Джерела фінансування»:  - слова «з яких не більше ніж  30%» - змінити на слова: «з яких не більше ніж 40%», слова «(додаток 1)» виключити.

     1.2 Розділ «Джерела фінансування» доповнити абзацами наступного змісту:

 «Додатково до обсягу, визначеного в абзаці вище, кожен депутат має право розподілити 99,9 тис. грн. на фінансову допомогу громадянам міста, які опинились у скрутній ситуації, при наявності відповідних асигнувань в бюджеті міста.

Загальний обсяг коштів по зазначеній програмі становитиме – 70 329,6 тис. грн. (додаток 1)».

     1.3. Додатки 1,2 викласти в новій редакції (додаються).

   2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І. та постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Божко Р.А.).

 

 

 

Міський голова                                                                              В.В. Буряк

Копії документа для завантаження