Фільтр сесій міської ради

31 сесія міської ради 29.08.2018: Рішення міської ради

Про створення тимчасової контрольної комісії щодо діяльності Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 «КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ»

№ 41 від 29.08.2018 Дата оприлюднення 12.09.2018

           Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Запорізької міської ради, з метою здійснення перевірки контролю ефективності використання коштів громади та наповнення міського бюджету внаслідок господарської діяльності, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

           1.   Створити тимчасову контрольну комісію Запорізької міської ради з питань перевірки діяльності Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 «КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ» та дотримання  прав та інтересів Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 «КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ» як учасника товариства з обмеженою відповідальністю з ідентифікаційним кодом юридичної особи 35924440 (далі – ТКК).

           2.   Затвердити склад ТКК (додаток 1).

           3.   Затвердити Положення про ТКК (додаток 2).

           4.   ТКК здійснити перевірку діяльності Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 «КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ» та дотримання  прав та інтересів Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 «КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ» як учасника товариства з обмеженою відповідальністю з ідентифікаційним кодом юридичної особи 35924440. Початковою датою періоду перевірки визначити 01.01.2016. Кінцевою датою періоду перевірки визначити день, що передує останньому дню повноважень ТКК.

           5.   Повноваження ТКК припиняються з моменту прийняття Запорізькою міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи даної комісії.

           6.   Керівнику Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 «КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ», керівникам інших комунальних підприємств та виконавчих органів Запорізької міської ради забезпечити надання ТКК необхідної інформації для роботи комісії в повному обсязі.

           7.   Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради оприлюднити це рішення в газеті Запорізької міської ради «Запорозька Січ» та розмістити на офіційному порталі Запорізької міської влади.

           8.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волобуєва В.О. та на постійну комісію з питань життєзабезпечення міста (Адаманов О. Ф.).

 

 

Міський голова                                                                 В.В.Буряк

Копії документа для завантаження