Фільтр сесій міської ради

27 сесія міської ради 28.03.2018: Рішення міської ради

Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №32

№ 46 від 28.03.2018 Дата оприлюднення 03.04.2018

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом законів про працю України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України, статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»» та у зв’язку зі створенням управління з питань праці Запорізької міської ради на підставі рішення міської ради від 20.12.2017 №65 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2016 №36 «Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів» (зі змінами) Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

            1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2017 №32 «Про затвердження Програми зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки», а саме:

            1) Розділ «Координація та контроль за ходом виконання програми» викласти у наступній редакції:

             «Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює управління з питань праці Запорізької міської ради, головний розпорядник бюджетних коштів - управління соціального захисту населення Запорізької міської ради.

            Моніторинг виконання та висвітлення показників Програми в засобах масової інформації здійснює Запорізький міський центр зайнятості.».

            2) У додатку 1 «Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення» замість слів «управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по районах міста» читати «управління з питань праці Запорізької міської ради».

            3) Додаток 2 «Обсяги та джерела фінансування Програми зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки» викласти у наступній редакції:

Джерело фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

2018

2019

2020

Кошти бюджету міста

1379,882

828,147

828,147

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

1477,000

1477,000

1477,000

Разом

2856,882

2305,147

2305,147

            2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. та постійну комісію міської ради з питань соціального та економічного розвитку бюджету та фінансів (Божко Р.А.).

 

 

Міський голова                                                                                       В.В.Буряк