Фільтр сесій міської ради

32 сесія міської ради 26.09.2018: Рішення міської ради

Про реформування юридичної особи «Комунальне підприємство «Редакція газети «Запорозька Січ» шляхом реорганізації у Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Запорозька Січ»

№ 27 від 26.09.2018 Дата оприлюднення 28.09.2018

          Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільним та Господарським кодексами України, враховуючи рішення Запорізької міської ради від 27.04.2016 № 29 «Про реформування друкованих засобів масової інформації газети «Запорозька Січ», газети, додатку до газети «Запорозька Січ» «Перекур» та редакції друкованого засобу масової інформації комунального підприємства «Редакція газети «Запорозька Січ», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Реорганізувати Комунальне підприємство «Редакція газети «Запорозька Січ» (код ЄДРПОУ 19280315) шляхом перетворення Комунального підприємства «Редакція газети «Запорозька Січ» у суб’єкт господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Запорозька Січ» за умови збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

          2. Виконання функцій голови комісії з перетворення Комунального підприємства «Редакція газети «Запорозька Січ» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Запорозька Січ» покласти на головного редактора Рибальченка Володимира Володимировича. Виконання функцій комісії з перетворення юридичної особи розпочати з 01.10.2018 року

          3. Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

          4. Головному редактору Комунального підприємства «Редакція газети «Запорозька Січ» Рибальченку В.В.:

          4.1. Провести процедуру реорганізації шляхом перетворення юридичної особи з дотриманням вимог чинного законодавства України.

          4.2. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про реорганізацію юридичної особи шляхом її перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.

          4.3. Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення юридичної особи подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

          4.4. Після державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення юридичної особи забезпечити надання пріоритетного права на укладення договорів про висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з Товариством з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Запорозька Січ».

          4.5. Подати на затвердження чергової сесії міської ради пропозиції для виконання зобов'язань щодо сплати заборгованості редакції із податків та обов'язкових платежів, заробітної плати та інших фінансових зобов'язань юридичної особи відповідно до законодавства.

          5. Комунальному підприємству «Редакція газети «Запорозька Січ» передати у власність Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Запорозька Січ» майно (крім приміщень і земельних ділянок), яке перебувало на балансі комунального підприємства «Редакція газети «Запорозька Січ» станом на 01.10.2018, вартістю, визначеною у відповідності до норм чинного законодавства.

          Майно, зазначене у даному пункті, передається у власність Товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Запорозька Січ» безоплатно, за умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості.

          6. Департаменту комунальної власності та приватизації міської ради здійснити заходи з проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна, зазначеного в п.5 даного рішення.

          7. Вилучити з господарського відання комунального підприємства «Редакція газети «Запорозька Січ» та передати в господарське відання комунальному підприємству «Запоріжремсервіс» Запорізької міської ради будівлю редакції газети «Запорозька Січ» (літ.А-2) площею 746,49 кв.м по пр. Соборному, 94.

          8. Після реєстрації в установленому порядку Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Запорозька Січ» та передачі в господарське відання комунальному підприємству «Запоріжремсервіс» Запорізької міської ради будівлі (літ.А-2) по пр. Соборному, 94, передати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Запорозька Січ» нежитлові приміщення №№ I, II, III, IV, V, IV, 1-4, 6, 8-13, 16, 17, 35-64 загальною площею 534,34 кв.м першого та другого поверхів будівлі (літ.А-2) по пр. Соборному, 94, строком на 15 років для господарської діяльності з видавництва газети «Запорозька Січ» та виконання статутних завдань.

          9. Встановити орендну плату за користування майном, визначеним п.8 цього рішення, в розмірі 1 (одна) гривня на рік.

          10. Опублікувати дане рішення в газеті «Запорозька Січ».

          11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омельяновича Р.А. та постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції (Согорін А.А.).

 

 

 

Міський голова                                                                                                              В.В.Буряк