Фільтр сесій міської ради

32 сесія міської ради 26.09.2018: Рішення міської ради

Про надання місцевої гарантії

№ 25 від 26.09.2018 Дата оприлюднення 28.09.2018

           Відповідно до статей 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статей 26, 70, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком надання місцевих гарантій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 №541, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Надати гарантію Запорізької міської ради для забезпечення виконання боргових зобов’язань комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя», що розташоване за адресою: 69013, м.Запоріжжя, вул.Блакитна, 4., (далі - Позичальник) за кредитом Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (далі - Кредитор) на реалізацію проекту «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» на вул.Блакитна, 4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя» (далі - Проект), джерелом погашення якого є власні доходи підприємства.

           2. Місцеву гарантію надати на строк дії кредитного договору, укладеного між Позичальником та Кредитором (далі - Кредитний Договір), але в будь-якому разі до повного виконання зобов’язань за Кредитним Договором.

           3. Установити, що місцева гарантія надається у розмірі всіх зобов’язань Позичальника відповідно до Договору та на умовах, викладених в п. 4 цього рішення.

           4. Надати дозвіл Позичальнику на укладення Кредитного Договору з Кредитором під гарантію Запорізької міської ради (надалі - Гарант), для реалізації проекту згідно з наведеними нижче істотними умовами:

           4.1. Назва інвестиційного проекту, для реалізації якого залучається кредит під місцеву гарантію: «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя».

           4.2. Обсяг та валюта кредиту: 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США.

           4.3. Строк кредиту: 5 років, з урахуванням початку погашення основної суми боргу з 01.08.2019 року. Погашення основної суми боргу здійснюється щомісячно у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.

           4.4. Відсоткова ставка: 7,5% річних.

           4.5. Сплата відсотків здійснюється щомісячно у строки, встановлені Договором між Позичальником та Кредитором.

           4.6. Опис та вартість забезпечення боргових зобов’язань Позичальника: відповідно до умов Договору кредит надається без майнового забезпечення.

           5. Форма надання місцевої гарантії: укладення Договору Гарантії між Гарантом та Кредитором.

           6. Уповноважити:

           6.1. Запорізького міського голову укласти від імені Запорізької міської ради Договір Гарантії з Кредитором на умовах, викладених у п.4 цього рішення.

           6.2. Директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» укласти Кредитний Договір з Кредитором на умовах, викладених в п.4 цього рішення.

           7. Розмір і вид забезпечення виконання боргових зобов’язань Позичальника: гарантія Запорізької міської ради у повному обсязі зобов’язань Позичальника перед Кредитором відповідно до Кредитного Договору.

           8. Встановити розмір плати за надання гарантії: 1 (одна) гривня щомісячно на період дії Договору Гарантії.

           9. Визначити, що відсутня необхідність надання майнового або іншого забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за договором про погашення заборгованості Позичальника перед Гарантом.

           10. Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради щорічно протягом строку дії Договору Гарантії передбачати в проекті бюджету міста кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов’язань за Договором Гарантії перед Кредитором, відповідно до умов частини п’ятнадцятої статті 17 Бюджетного Кодексу України, а саме: не менше 50 відсотків сум платежів за цим договором, а в разі настання гарантійного випадку в обсязі, що дорівнює сумі платежів за договором.

           11. Рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Міністерством фінансів України.

           12. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М., постійні комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів та з питань життєзабезпечення міста.

 

 

Міський голова                                                                     В.В.Буряк