Фільтр сесій міської ради

32 сесія міської ради 26.09.2018: Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №55 «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами)

№ 19 від 26.09.2018 Дата оприлюднення 28.09.2018

         Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2017 № 55 «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами):

         1.1. Абзаци 1, 2, 5, 6 пункту 1 викласти в наступній редакції:

         «доходи бюджету міста у сумі 8 499 152,387 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету міста 8 290 740,557 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету міста – 208 411,830 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 40 119,092 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

         видатки бюджету міста у сумі 9 615 569,025 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету міста 7 659 884,468 тис.грн. видатки спеціального фонду бюджету міста – 1 955 684,557 тис.грн.;

         профіцит загального фонду бюджету міста 621 661,969 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;

         дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 1 747 573,983 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.»

         1.2. Пункт 2, 8 викласти в новій редакції:

         «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 7 659 884,468 тис.грн. та спеціальному фонду 1 955 684,557 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

         8. Затвердити в складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 3 745 587,974 тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.»

         1.3. Доповнити пунктом 91 наступного змісту: «Установити на 2018 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 100 050,000 тис.грн.».

         2. Додатки 1-7 викласти в новій редакції.

         3. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А.

 

 

 

Міський голова                                                                              В.В.Буряк