Фільтр сесій міської ради

33 сесія міської ради 31.10.2018: Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №55 «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами)

№ 23 від 31.10.2018 Дата оприлюднення 06.11.2018

         Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2017 № 55 «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами):

         1.1. Абзаци 1, 2, 5, 6 пункту 1 викласти в наступній редакції:

         «доходи бюджету міста у сумі 8 701 229,649 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету міста 8 490 899,528 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету міста – 210 330,121 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 42 037,383 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

         видатки бюджету міста у сумі 9 755 231,287 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету міста 7 802 712,437 тис.грн. видатки спеціального фонду бюджету міста – 1 952 518,850 тис.грн.;

         профіцит загального фонду бюджету міста 678 992,971 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;

         дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 1 742 489,985 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.»

         1.2. Пункти 2, 8, 9, 91 викласти в новій редакції:

         «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 7 802 712,437 тис.грн. та спеціальному фонду 1 952 518,850 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

         8. Затвердити в складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 3 764 539,271 тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

         9. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету міста станом на «31» грудня 2018 року у сумі 862 000,000 тис.грн.

         91. Установити на 2018 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 290 000,000 тис.грн.»

         1.3. Доповнити пунктом 92 наступного змісту: «Установити, що суб’єктами господарювання, щодо яких у 2018 році прийматимуться рішення щодо надання кредитів під місцеву гарантію, майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань не надається».

         2. Додатки 1-3, 6, 7 викласти в новій редакції.

         3. Додатки 1-3, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А.

 

 

 

Міський голова                                                                              В.В.Буряк