Фільтр сесій міської ради

53 сесія міської ради 30.09.2020: Рішення міської ради

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя програмного забезпечення Портал відкритих даних Запоріжжя

№ 37 від 30.09.2020 Дата оприлюднення 06.10.2020

         Керуючись ст.ст.4,26,30 Закону України “Про місцеве самоврядування”, Законом України “Про авторське право та суміжні права”, ст.ст.319,327,329,331 Цивільного кодексу України, ст.137 Господарського кодексу України, розглянувши лист Міністерства цифрової трансформації України та враховуючи МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ЩОДО ВІДКРИТИХ ДАНИХ, укладений між Запорізькою міською радою, Міністерством цифрової трансформації України та Фондом “Євразія” (проект міжнародної технічної допомоги “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (ТАРАS)”, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя програмне забезпечення Порталу відкритих даних Запоріжжя з супровідною документацією вартістю 27000,00 грн. (двадцять сім тисяч грн. 00 коп.).

         2. Закріпити на праві оперативного управління за виконавчим комітетом Запорізької міської ради майно, зазначене в п.1 даного рішення.

         3. Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради та виконавчому комітету Запорізької міської ради здійснити заходи щодо прийняття програмного забезпечення Порталу відкритих даних Запоріжжя, з супровідною документацією до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя та облікувати на балансі згідно з п.2 цього рішення.

         4. Укласти з Міністерством цифрової трансформації України договір щодо передачі майнових прав (авторський договір) відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” на програмне забезпечення Порталу відкритих даних Запоріжжя, з супровідною документацією.

         5. Доручити  керуючому справами виконкому ради Омельяновичу Р.А. від імені Запорізької міської ради підписати договір щодо передачі майнових прав (авторський договір) на програмне забезпечення Порталу відкритих даних Запоріжжя та акт приймання-передачі.

         6. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів  ради Мішка С.М., керуючого  справами  виконкому  ради Омельяновича Р.А.  та  постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин /Чумаченко І.М./.

 

 

Міський голова                                                                      В.В.Буряк