Фільтр сесій міської ради

35 сесія міської ради 19.12.2018: Рішення міської ради

Про припинення юридичної особи – комунального закладу охорони здоров’я «Міська стоматологічна поліклініка №3» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №3» Запорізької міської ради

№ 86 від 19.12.2018 Дата оприлюднення 20.12.2018

           Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА:

           1. Припинити юридичну особу – комунальний заклад охорони здоров’я «Міська стоматологічна поліклініка №3» (місцезнаходження: 69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 22, код ЄДРПОУ 05499027) шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №3» Запорізької міської ради (місцезнаходження: 69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 22, код ЄДРПОУ 05499027).

           2. Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №3» Запорізької міської ради вважати правонаступником усіх прав та обов’язків комунального закладу охорони здоров’я «Міська стоматологічна поліклініка №3».

           3. Доручити департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради створити комісію з припинення комунального закладу охорони здоров’я «Міська стоматологічна поліклініка №3», провести відповідні заходи згідно діючого законодавства та підготувати на затвердження міським головою статут комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №3» Запорізької міської ради.

           4. Делегувати департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради – органу управління майном, повноваження щодо затвердження передавального акту комунального закладу охорони здоров’я «Міська стоматологічна поліклініка №3».

           5. Закріпити майно комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №3» Запорізької міської ради на праві оперативного управління.

           6. Утворити статутний капітал комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №3» Запорізької міської ради у розмірі 23 000,00 грн. (двадцять три тисячі грн. 00 коп.).

           7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І., постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Маляренко А.Є.).

 

 

Міський голова                                                                              В.В. Буряк