Фільтр сесій міської ради

35 сесія міської ради 19.12.2018: Рішення міської ради

Про припинення юридичної особи – комунальної установи «Запорізька міська стоматологічна поліклініка №7» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №7» Запорізької міської ради

№ 88 від 19.12.2018 Дата оприлюднення 20.12.2018

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА:

            1. Припинити юридичну особу – комунальну установу «Запорізька міська стоматологічна поліклініка №7» (місцезнаходження: 69059, м. Запоріжжя, вул.Чумаченка, буд. 40/8, код ЄДРПОУ 19282277) шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №7» Запорізької міської ради (місцезнаходження: 69059, м. Запоріжжя, вул.Чумаченка, буд. 40/8, код ЄДРПОУ 19282277).

            2. Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №7» Запорізької міської ради вважати правонаступником усіх прав та обов’язків комунальної установи «Запорізька міська стоматологічна поліклініка №7».

            3. Доручити департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради створити комісію з припинення комунальної установи «Запорізька міська стоматологічна поліклініка №7», провести відповідні заходи згідно діючого законодавства та підготувати на затвердження міським головою статут комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №7» Запорізької міської ради.

            4. Делегувати департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради – органу управління майном, повноваження щодо затвердження передавального акту комунальної установи «Запорізька міська стоматологічна поліклініка №7».

            5. Закріпити майно комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №7» Запорізької міської ради на праві оперативного управління.

            6. Утворити статутний капітал комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №7» Запорізької міської ради у розмірі 23 000,00 грн. (двадцять три тисячі грн. 00 коп.).

            7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І., постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Маляренко А.Є.).

 

 

Міський голова                                                                                     В.В. Буряк