Фільтр сесій міської ради

35 сесія міської ради 19.12.2018: Рішення міської ради

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №55 «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами)

№ 27 від 19.12.2018 Дата оприлюднення 21.12.2018

         Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2017 № 55 «Про бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами):

         1.1. Абзаци 1, 2, 5, 6 пункту 1 викласти в наступній редакції:

         «доходи бюджету міста у сумі 8 754 987,460 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету міста 8 542 054,953 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету міста – 212 932,507 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку – 44 639,769 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

         видатки бюджету міста у сумі 9 446 989,098 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету міста 7 844 054,563 тис.грн. видатки спеціального фонду бюджету міста – 1 602 934,535 тис.грн.;

         профіцит загального фонду бюджету міста 688 806,270 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;

         дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 1 390 303 284 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.»

         1.2. Пункти 2, 8, 9 викласти в новій редакції:

         «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 7 844 054,563 тис.грн. та спеціальному фонду 1 602 934,535 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

         8. Затвердити в складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 3 460 173,298 тис.грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

         9. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету міста станом на «31» грудня 2018 року у сумі 500 000,000 тис.грн.»

         2. Додатки 1-3, 6, 7 викласти в новій редакції.

         3. Додатки 1-3, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А.

 

 

 

Міський голова                                                                              В.В.Буряк