Фільтр сесій міської ради

35 сесія міської ради 19.12.2018: Рішення міської ради

Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №32 (зі змінами)

№ 29 від 19.12.2018 Дата оприлюднення 27.12.2018

         Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.2017 №32 «Про затвердження Програми зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки», а саме:

         1) Додаток 2 «Обсяги  та джерела фінансування Програми зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки» викласти в наступній редакції:

 

Джерело фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

2018

2019

2020

Кошти  бюджету міста

1062,230

1085,048

828,147

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

1477,000

2121,000

1477,000

Разом

2539,230

3206,048

2305,147

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. та постійну комісію міської ради з питань соціального та економічного розвитку бюджету та фінансів (Божко Р.А.).

 

 

Міський голова                                                                     В.В.Буряк