Фільтр сесій міської ради

36 сесія міської ради 30.01.2019: Рішення міської ради

Про затвердження висновку про вартість майна, ціни продажу та укладання договору купівлі - продажу об`єкта приватизації – нежитлового приміщення №23 першого поверху (літ. А-3) площею 209,7 кв. м по вул.Республіканській, буд. 76

№ 34 від 30.01.2019 Дата оприлюднення 01.02.2019

            Відповідно до Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033), на виконання  пункту 4 рішення Запорізької міської ради від 28.11.2018 № 28 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.06.2018 № 41 «Про включення об’єкта права комунальної власності – нежитлового приміщення № 23 першого поверху (літ. А-3) площею 209,7 кв. м по вул. Республіканській, буд. 76 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу» та на підставі позитивного загального висновку рецензентів Башірової Л.О., Здоровецького В.Г., Левикіної І.О., що міститься в рецензії Представництва Експертної ради УТО в Запорізькій області від 28.12.2018 № 12 на звіт про оцінку майна об’єкта приватизації по вул. Республіканській, буд. 76, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити висновок про вартість об’єкта приватизації – нежитлового приміщення № 23 першого поверху (літ. А-3) площею 209,7 кв. м за адресою: 69067, вул. Республіканська, буд. 76, а саме:

            - ринкова вартість об’єкта приватизації з невід’ємними поліпшеннями складає 800200,00 грн. (вісімсот тисяч двісті гривень 00 копійок) без урахування суми податку на додану вартість  (надалі – ПДВ);

            - ринкова вартість невід’ємних поліпшень орендаря складає 252100,00 грн. (двісті п’ятдесят дві тисячі сто гривень 00 копійок) без урахування ПДВ, що становить 31,5%;

            - частка комунальної власності у ринковій вартості об’єкта приватизації складає 68,5% та становить 548100,00 грн. (п’ятсот сорок вісім тисяч сто гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.

            - на комунальну частку нараховано ПДВ (при ставці ПДВ 20 відсотків) у розмірі 109620,00 грн. (сто дев’ять тисяч шістсот двадцять гривень 00 копійок);

            - вартість комунальної частки в ринковій вартості об’єкта приватизації складає 657720,00 грн. (шістсот п’ятдесят сім тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

            2. Затвердити ціну продажу об`єкта приватизації – нежитлового приміщення № 23 першого поверху (літ. А-3) площею 209,7 кв. м за адресою: 69067, вул. Республіканська, буд. 76 у розмірі:

            548100,00 грн. (п’ятсот сорок вісім тисяч сто гривень 00 копійок) без урахування ПДВ;

            657720,00 грн. (шістсот п’ятдесят сім тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. Сума ПДВ (при ставці ПДВ 20%) складає 109620,00 грн. (сто дев’ять тисяч шістсот двадцять гривень 00 копійок).

            3. Доручити департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради здійснити дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватизації шляхом викупу об’єкта права комунальної власності по вул. Республіканській, буд. 76 (покупець – фізична особа Костін В.В.).

            4. Контроль за виконанням рішення міської ради покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. та на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (Чумаченко І.М.).

 

 

Міський голова                                                                       В.В. Буряк