Фільтр сесій міської ради

36 сесія міської ради 30.01.2019: Рішення міської ради

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя зелених насаджень від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЗЬКИЙ  ЗАВОД  ВАЖКОГО  КРАНОБУДУВАННЯ”

№ 32 від 30.01.2019 Дата оприлюднення 04.02.2019

         Керуючись ст.ст.59,60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.319 Цивільного кодексу України, ст.137 Господарського кодексу України, розглянувши звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ” та враховуючи згоду районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському  району, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЗЬ-КИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ” зелені насадження – липу широколисту (Tilia platyphyllos) у кількості 90 од. загальною вартістю  135 000,00 грн. (сто тридцять п’ять тисяч грн. 00 коп.), які висаджено на території Дніпровського району, а саме: на території скверу Бетховена у кількості 40 од. та вздовж вулично-шляхової мережі по вул.Кияшка у кількості 50 од.

         2. Закріпити на праві оперативного управління за районною адміністрацією Запорізької міської ради по Дніпровському району майно, зазначене в п.1 цього рішення.

         3. Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, районній адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району здійснити передбачені чинним законодавством заходи щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя майна, зазначеного в п.1 даного рішення та закріплення його на праві оперативного управління за останньою.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М., голову районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району Оноду К.К. та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин /Чумаченко І.М./.

 

 

Міський голова                                                                    В.В.Буряк