Фільтр сесій міської ради

10 сесія міської ради 24.11.2021: Рішення міської ради

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя об’єктів вулично-дорожньої мережі від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ”

№ 28 від 24.11.2021 Дата оприлюднення 26.11.2021

           Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, Господарським кодексом України, розглянувши звернення і документи, надані ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ” та пропозиції, викладені в розпорядженні голови Запорізької обласної державної адміністрації від 14.02.2019 № 80, враховуючи згоду районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району та районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

           1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя об’єкти вулично-дорожньої мережі, які є об’єктами права державної власності та перебувають на балансі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ”, зазначені в додатку до цього рішення, вартістю без урахування ПДВ, визначеною шляхом проведення незалежної оцінки станом на 30.06.2021.

           2. Закріпити на праві оперативного управління майно, зазначене в пункті 1 даного рішення за районною адміністрацією Запорізької міської ради по Дніпровському району та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Заводському району згідно з додатком до рішення.

           3. Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, районній адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району та районній адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району здійснити передбачені чинним законодавством заходи щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя майна, зазначеного в пункті 1 даного рішення та закріплення його на праві оперативного управління за районними адміністраціями Запорізької міської ради по Дніпровському та Заводському районах міста, відповідно.

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романа Тарана, заступника   міського  голови  з  питань   діяльності  виконавчих   органів   ради Віктора Гординського, голову районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району Віталія Змієнка, голову районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському  району  Андрія Баєва,  постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (Василь Полюсов) та постійну комісію міської ради з питань життєзабезпечення міста (Олексій Басов).

 

 

Секретар міської ради                                                  Анатолій КУРТЄВ

Копії документа для завантаження