Фільтр сесій міської ради

15 сесія міської ради 12.10.2022: Рішення міської ради

Про реорганізацію комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» шляхом приєднання до комунального підприємства «Центр управління інформаційними технологіями»

№ 19 від 12.10.2022 Дата оприлюднення 24.01.2023

         З метою посилення ефективності та вдосконалення роботи комунальних підприємств, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Реорганізувати юридичну особу- комунальне підприємство «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» (місцезнаходження: 69095, м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 2, код ЄДРПОУ 41910760) шляхом приєднання до комунального підприємства «Центр управління інформаційними технологіями» (місцезнаходження: 69065, м. Запоріжжя, пров. Явірний, 8а, код ЄДРПОУ 13620112).

         2. Встановити, що комунальне підприємство «Центр управління інформаційними технологіями» є повним правонаступником всіх прав та обов’язків комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту».  До комунального підприємства «Центр управління інформаційними технологіями» переходять все майно, майнові та немайнові права та обов’язки, у тому числі і обов’язки відносно найманих працівників комунального підприємства, що припиняється.

         3. Доручити управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку  Запорізької міської ради створити комісію по реорганізації комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» шляхом приєднання до комунального підприємства «Центр управління інформаційними технологіями».

         4. Установити, що комісія по реорганізації здійснює керівництво діяльністю комунального підприємства, що припиняється, до моменту його припинення.

         5. Установити, що кредитори комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» мають право протягом двох місяців з дати публікації повідомлення про припинення (реорганізацію) комунального підприємства, пред’явити вимоги до такого комунального підприємства.

         6. Делегувати управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку  Запорізької міської ради – органу управління майном, повноваження щодо затвердження передавального акту комунального підприємства «Центр управління інформаційними технологіями».

         7.  Керівнику комунального підприємства «Центр управління інформаційними технологіями»:

         7.1. Здійснити всі необхідні заходи, передбачені діючим законодавством України, щодо прийняття майна, майнових та немайнових прав та обов’язків, у тому числі і обов’язків відносно найманих працівників комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту», що припиняється.

         7.2. Внести відповідні зміни до установчих документів, структури, штатного розпису комунального підприємства «Центр управління інформаційними технологіями»  з метою працевлаштування звільнених працівників комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту».

         7.3. Розробити та забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту комунального підприємства «Центр управління інформаційними технологіями»  у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

         8. Керівнику комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту забезпечити:

         8.1. Дотримання трудових прав і соціальних гарантій працівників комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» у порядку, визначеному законодавством України.

         8.2. Здійснення заходів щодо внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення діяльності комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту».

         8.3. Проведення перевірок територіальними органами Державної податкової служби, Пенсійного фонду України у встановленому законодавством України порядку.

         8.4. Здійснення інших заходів щодо реорганізації комунального підприємства «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» відповідно до чинного законодавства України.

         9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романа ТАРАНА та постійну комісію з питань життєзабезпечення міста (Олексій БАСОВ).

 

Секретар міської ради                                                           Анатолій КУРТЄВ