Фільтр сесій міської ради

38 сесія міської ради 27.03.2019: Рішення міської ради

Про затвердження висновку про вартість майна, ціни продажу та укладання договору купівлі-продажу об`єкта приватизації – нежитлового приміщення №85 цокольного поверху (літ. А-5) площею 58,1 кв. м по вул.Незалежної України, буд.58

№ 22 від 27.03.2019 Дата оприлюднення 02.04.2019

          Відповідно до Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033), на виконання пункту 4 рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 № 99 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 29.08.2018 № 47 «Про включення об’єкта права комунальної власності – нежитлового приміщення № 85 цокольного поверху (літ. А-5) площею 58,1 кв. м по вул. Незалежної України, буд. 58 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу» та на підставі позитивного загального висновку рецензентів, що міститься в рецензії Представництва Експертної ради УТО в Запорізькій області від 22.02.2019 № 02 на звіт про оцінку майна об’єкта приватизації по вул. Незалежної України, буд. 58, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити висновок про вартість об’єкта приватизації – нежитлового приміщення № 85 цокольного поверху (літ. А-5) площею 58,1 кв. м за адресою: 69037, вул. Незалежної України, буд. 58, а саме:

          - ринкова вартість об’єкта приватизації з невід’ємними поліпшеннями складає 291800,00 грн. (двісті дев’яносто одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок) без урахування суми податку на додану вартість  (надалі – ПДВ);

          - ринкова вартість невід’ємних поліпшень орендаря складає 60400,00 грн. (шістдесят тисяч чотириста гривень 00 копійок) без урахування ПДВ;

          - частка комунальної власності у ринковій вартості об’єкта приватизації складає 231400,00 грн. (двісті тридцять одна тисяча чотириста гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.

          - на комунальну частку нараховане ПДВ (при ставці ПДВ 20 відсотків) у розмірі 46280,00 грн. (сорок шість тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок);

          - вартість комунальної частки в ринковій вартості об’єкта приватизації складає 277680,00 грн. (двісті сімдесят сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

          2. Затвердити ціну продажу об`єкта приватизації – нежитлового приміщення № 85 цокольного поверху (літ. А-5) площею 58,1 кв. м за адресою: 69037, вул. Незалежної України, буд. 58 у розмірі:

          231400,00 грн. (двісті тридцять одна тисяча чотириста гривень 00 копійок) без урахування ПДВ;

          277680,00 грн. (двісті сімдесят сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. Сума ПДВ (при ставці ПДВ 20%) складає 46280,00 грн. (сорок шість тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок).

          3. Доручити департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради здійснити дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватизації шляхом викупу об’єкта права комунальної власності по вул. Незалежної України, буд. 58 (покупець – ТОВ «МЕГА ПЛЮС 2017»).

          4. Контроль за виконанням рішення міської ради покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. та на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (Чумаченко І.М.).

 

 

Міський голова                                                                       В.В. Буряк