Фільтр сесій міської ради

15 сесія міської ради 29.03.2017: Рішення міської ради

Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 №9 (зі змінами) (оприлюднено 06.04.2017)

№ 51 від 29.03.2017 Дата оприлюднення 29.03.2017

          Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Внести зміни до рішення міської ради від 25.12.2015 №9 «Про затвердження Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки» (зі змінами), а саме:

          1) Завдання 1 «Комплексні заходи по соціальному захисту населення»:

          абзац восьмий викласти у новій редакції:

          «З метою підтримки мешканців міста Запоріжжя – військовослужбовців, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції та мають статус учасника бойових дій в антитерористичній операції, інваліда війни, планується надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 3000 грн. (крім учасників бойових дій в антитерористичній операції, інвалідів війни, які вже отримали такий вид допомоги у 2015 та 2016 роках)».

          2) Розділ «Підтримка інвалідів» завдання 1 «Комплексні заходи по соціальному захисту населення»:

          абзац п’ятий викласти у новій редакції:

          «одноразова адресна цільова допомога інвалідам, які користуються інвалідними візками;».

          3) Розділ «Підтримка ветеранів, пенсіонерів, інших малозабезпечених громадян» завдання 1 «Комплексні заходи по соціальному захисту населення»:

          абзац перший викласти у новій редакції:

          «одноразова адресна цільова допомога учасникам бойових дій та інвалідам Великої Вітчизняної війни;».

          4) Розділ «Підтримка учасників антитерористичної операції та сімей, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції» завдання 1 «Комплексні заходи по соціальному захисту населення»:

          абзац третій викласти у новій редакції:

          «матеріальна допомога громадянам міста Запоріжжя, які постраждали під час участі в антитерористичній операції та потребують дороговартісного лікування;».

          5) У завданні 3 «Матеріальне заохочення Почесних громадян міста Запоріжжя» замість слів «міська стипендія» слід читати «винагорода».

          6) Завдання 8 «Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, соціальна реабілітація дітей-інвалідів, ведення обліку бездомних осіб через діяльність Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» викласти в новій редакції:

          «Завдання 8 «Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, соціальна реабілітація дітей з інвалідністю, ведення обліку бездомних осіб через діяльність Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

          В Запорізькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) створені умови для виконання розроблених заходів, у тому числі матеріально-технічна база та кадровий склад.

          Територіальний центр має розгалужену структуру підрозділів, які своєю діяльністю охоплюють всі райони міста Запоріжжя.

          На сьогодні гостро стоїть питання створення центру реінтеграції бездомних осіб по вул.Перспективній, 2а, що буде сприяти поверненню бездомних осіб до самостійного повноцінного життя шляхом надання їм соціальних послуг, в тому числі тимчасового притулку.

          Термомодернізація будівлі Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою вул. Парамонова,11а передбачає комплексну модернізацію системи опалення, модернізацію фасаду, дахового перекриття, підвального перекриття, зовнішніх світлопрозорих конструкцій, системи внутрішнього освітлення, часткову модернізацію системи вентиляції, що дозволить знизити потреби в енергоресурсах на опалення приблизно в 3 рази від базового рівня споживання.

          З метою створення умов для надання послуг у відділенні соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Вознесенівського району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) необхідно провести реконструкцію приміщення за адресою пр.Соборний, 182а.

          Замовником по об’єктах «Реконструкція будівлі під центр реінтеграції бездомних осіб по вул.Перспективній,2а в м.Запоріжжі», «Термомодернізація будівлі Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою вул. Парамонова,11а - реконструкція», «Реконструкція будівлі по вул. Таганська, 8 під соціальний готель» та «Реконструкція приміщення за адресою пр.Соборний, 182а м.Запоріжжя під відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Вознесенівського району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» виступає комунальне підприємство «Управління капітального будівництва».

          На виконання завдання розроблено комплекс заходів:

          надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю (догляд вдома за місцем проживання у відділеннях соціальної допомоги вдома; послуг з соціальної адаптації у відділеннях денного перебування; соціальних послуг в умовах тимчасового перебування в геріатричному стаціонарі);

          надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям з інвалідністю відповідно до індивідуальних програм реабілітації, в тому числі послуги  денного догляду в групах;

          визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах;

          виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, надання інших соціальних послуг;

          надання соціальним готелем послуг особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з підтриманого проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ньому проживають, та їх підготовка до самостійного життя;

          створення умов для забезпечення тимчасовим житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 років, шляхом проведення реконструкції будівлі по вул. Таганська, 8 під соціальний готель;

          термомодернізація будівлі Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: вул.Парамонова, 11а м.Запоріжжя-реконструкція;

          створення умов для забезпечення надання тимчасового притулку бездомним особам шляхом проведення реконструкції будівлі центру реінтеграції по вул.Перспективній, 2а;

          створення умов для надання послуг у відділенні соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Вознесенівського району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) шляхом проведення реконструкції приміщення за адресою пр.Соборний, 182а м.Запоріжжя;

          проведення капітальних видатків по об’єктах Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

          7) Завдання 11. «Проведення капітального ремонту будівель та приміщень управлінь соціального захисту населення» доповнити новим абзацом: «Замовником по об’єкту «Капітальний ремонт частини будівлі з заміною кабелю та благоустрою прилеглої території управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району за адресою: вул.Лахтинська, 4б» виступає комунальне підприємство «Управління капітального будівництва».

          8) Програму доповнити новим завданням такого змісту:

          «Завдання 13. «Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами».

          Завдання спрямоване на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Реалізація завдання здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 (зі змінами) «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».

          6) Додатки 1,2,3 до Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки викласти в новій редакції.

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. та на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Маляренко А.Є.).

 

 

Міський голова                                                                    В.В.Буряк

 

Прикріплені файли:

Додаток 1.doc

Додаток 2.doc

Додаток 3.doc