Фільтр сесій міської ради

40 сесія міської ради 29.05.2019: Рішення міської ради

Про здійснення місцевого запозичення для фінансування проекту «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя»

№ 31 від 29.05.2019 Дата оприлюднення 05.06.2019

          Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, з метою реалізації проекту «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя» Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Здійснити місцеве запозичення шляхом залучення кредиту на наступних умовах:

          1.1. мета здійснення запозичення – фінансування впровадження заходів проекту «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя»;

          1.2. форма здійснення запозичення – укладення угоди про передачу коштів позики між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством фінансів України та Запорізькою міською радою (далі – Угода про передачу коштів позики) відповідно до умов Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком за проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», яку було укладено 23.07.2015 та ратифіковано Законом України від 03.02.2016 № 975-VIII (далі – Фінансова угода);

          1.3. вид запозичення – кредит;

          1.4. розмір та валюта запозичення – 15 375 700 євро (п'ятнадцять мільйонів триста сімдесят п’ять тисяч сімсот євро), в тому числі у 2019 році – 322 000 євро (триста двадцять дві тисячі євро);

          1.5. строк запозичення – до 22 років (включаючи пільговий період 5 років). Вибірка кредитних коштів здійснюється траншами протягом 2019-2023 років у межах, визначених рішенням про бюджет міста на відповідний рік;

          1.6. відсоткова ставка за користування кредитними коштами – відповідно до умов Фінансової угоди визначається на дату вибірки траншів за фіксованою ставкою або за плаваючою ставкою, яка дорівнює сумі відповідної міжбанківської ставки Єврозони (EURIBOR) та спреду (до 2,5% річних);

          1.7. майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається;

          1.8. строки погашення кредиту - повернення кредитних коштів здійснюється рівними піврічними платежами відповідно до умов, визначених Угодою про передачу коштів позики, після закінчення пільгового періоду;

          1.9. сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється піврічними платежами відповідно до умов, визначених Угодою про передачу коштів позики, починаючи з першої погодженої дати платежу після надання першого траншу кредиту;

          1.10. розмір основної суми боргу за цим запозиченням становить 15 375 700 євро (п'ятнадцять мільйонів триста сімдесят п’ять тисяч сімсот євро);

          1.11. мінімальний власний внесок бюджету міста Запоріжжя має бути не менше обсягу, необхідного для покриття витрат, фінансування яких є неприйнятним відповідно до Фінансової угоди;

          1.12. розмір плати за надання кредитних коштів становить 0,01% річних вибраної та непогашеної суми позики, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 744-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».

          1.13. частина комісії за проведення оцінки ЄІБ у розмірі 50 000 євро відносно Фінансової угоди, яка сплачується Україною відповідно до пункту 1.08 Статті 1 Фінансової угоди, вважається Частиною коштів Позики, наданою Кінцевому бенефіціару та розраховується шляхом множення суми комісії за проведення оцінки ЄІБ на частку від ділення Частини коштів позики на загальну суму позики (до 0,02%);

          1.14. витрати, пов’язані з виконанням боргових зобов’язань за цим запозиченням, здійснюються за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя;

          2. Визначити:

          2.1. Запорізьку міську раду позичальником за угодою про передачу коштів позики;

          2.2. уповноваженою особою на укладання угод від імені міської ради для участі у проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» Запорізького міського голову Буряка В.В., а в разі його відсутності секретаря міської ради Пидорича Р.О.

          3. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради, департаменту економічного розвитку міської ради, департаменту освіти і науки міської ради, департаменту охорони здоров’я міської ради:

          3.1. здійснювати організаційні функції щодо залучення запозичення;

          3.2. проводити постійний моніторинг та контроль за виконанням проекту на всіх етапах його реалізації.

          4. Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради щорічно включати до проекту бюджету міста кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань міста до повного їх погашення, а також витрати, які є неприйнятними для фінансування з боку Європейського інвестиційного банку.

          5. Рішення набуває чинності з дати прийняття Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення.

          6. Рішення міської ради від 29.08.2018 №28 «Про здійснення запозичення для фінансування проекту «Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя» вважати таким, що втратило чинність.

          7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків, голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божка Р.А.

 

 

Міський голова                                                                     В.В. Буряк