Фільтр сесій міської ради

6 сесія міської ради 25.05.2016: Рішення міської ради

Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 №9 (зі змінами)

№ 29 від 25.05.2016 Дата оприлюднення 25.05.2016

         Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Внести зміни до Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 №9 (зі змінами):

        1) Абзац п’ятий завдання 9 «Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, соціальна реабілітація дітей-інвалідів, ведення обліку бездомних осіб через діяльність Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» викласти у наступній редакції:

        «Замовником по об’єктах «Реконструкція будівлі під центр реінтеграції бездомних осіб по вул.Перспективній,2а», «Реконструкція будівлі по вул. Таганська, 8 під соціальний готель» та «Термомодернізація будівлі Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою вул. Парамонова,11а» виступає комунальне підприємство «Управління капітального будівництва».

        2) У додатку 1 у розділі «Завдання та заходи з виконання Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки»:

завдання 9 «Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, соціальна реабілітація дітей-інвалідів, ведення обліку бездомних осіб через діяльність Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», захід «Надання якісних послуг з соціальної реабілітації дітям-інвалідам відповідно до індивідуальних програм реабілітації у відділеннях соціальної реабілітації», захід «Виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку, реєстрація за юридичною адресою територіального центру, забезпечення  осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 років, тимчасовим житлом, надання інших соціальних послуг», захід «Проведення капітальних видатків по об’єктах Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та захід «Термомодернізація будівлі Запорізького територіального центру обслуговування (надання соціальних послуг по вул.Парамонова, 11 (проектні роботи), викласти у новій редакції;

        завдання 12 «Придбання комп’ютерної техніки та інших предметів довгострокового користування для органів соціального захисту населення» викласти у новій редакції (додається).

        3) Додаток 2 до Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки викласти в новій редакції (додається).

        4) У додатку 3 у розділі «Очікувані результати виконання Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки»:

        у завданні 9 «Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, соціальна реабілітація дітей-інвалідів, ведення обліку бездомних осіб через діяльність Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» у показниках виконання завдання «Кількість одиниць предметів довгострокового користування, які планується придбати» значення показників «Усього» та «2016», визначених як «90» замінити відповідно на «25»;

        у завданні 12 «Придбання комп’ютерної техніки та інших предметів довгострокового користування для органів соціального захисту населення» у показниках виконання завдання «Кількість одиниць оргтехніки та інших предметів довгострокового користування, які планується придбати» значення показників «Усього» та «2016», визначених як «177» замінити відповідно на «116» (додається).

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. та на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Маляренко А.Є.).

 

 

Міський голова                                                                                                                              В.В.Буряк

 

 

Прикріплені файли:

Додаток 1.doc

Додаток 2.doc

Додаток 3.doc