Фільтр сесій міської ради

5 сесія міської ради 27.04.2016: Рішення міської ради

Про реформування друкованих засобів масової інформації газети «Запорозька Січ», газети, додатку до газети «Запорозька Січ» «Перекур» та редакції друкованого засобу масової інформації комунального підприємства «Редакція газети «Запорозька Січ»

№ 29 від 27.04.2016 Дата оприлюднення 27.04.2016

              Керуючись частиною другою статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 2 частини 1 статті 3, частини 3 статті 4 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», статей 8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», враховуючи протокол №1 зборів трудового колективу комунального підприємства «Редакція газети «Запорозька Січ» від 01 лютого 2016 року та пропозиції трудового колективу редакції друкованого засобу масової інформації газети «Запорозька Січ», газети, додатку до газети «Запорозька Січ» «Перекур» від 28 березня 2016 року, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

             1. Провести реформування друкованого засобу масової інформації газети «Запорозька Січ», газети, додатку до газети «Запорозька Січ» «Перекур» та редакції комунального підприємства «Редакція газети «Запорозька Січ» у такий спосіб:

             вихід Запорізької міської ради зі складу засновників друкованого засобу масової інформації газети «Запорозька Січ», газети, додатку до газети «Запорозька Січ» «Перекур» та редакції комунального підприємства «Редакція газети «Запорозька Січ» з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання зі збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

             2. Надіслати це рішення Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерству юстиції України та трудовому колективу редакції друкованого засобу масоової інформації газети «Запорозька Січ», газети, додатку до газети «Запорозька Січ» «Перекур».

             3. Провести перетворення друкованого засобу масової інформації газети «Запорозька Січ», газети, додатку до газети «Запорозька Січ» «Перекур» та редакції комунального підприємства «Редакція газети «Запорозька Січ» у відповідний суб’єкт господарювання на другому етапі (2017-2018 роки) реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій у порядку, визначеному Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

             4. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради опублікувати це рішення у газеті «Запорозька Січ».

             5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омельяновича Р.А. та постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції (Согорін А.А.).

 

Міський голова                                                           В.В.Буряк