Фільтр сесій міської ради

3 сесія міської ради 26.02.2016: Рішення міської ради

Про внесення змін до Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №5 (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 30.06.2015 №5)

№ 30 від 26.02.2016 Дата оприлюднення 26.02.2016

          Керуючись Законом України від 21.05.1997 №280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі статті 266 Податкового кодексу України зі змінами, внесеними Законом України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

          1. Внести зміни до Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №5 (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 30.06.2015 №5).

          В абзаці «а» підпункту 2.4.1 пункту 2.4 частини 2 Положення цифри та слова «120 кв. метрів» замінити цифрами та словами «60 кв. метрів»;

          в абзаці «б» підпункту 2.4.1 пункту 2.4 частини 2 Положення цифри та слова «250 кв. метрів» замінити цифрами та словами «120 кв. метрів»;

          в абзаці «в» підпункту 2.4.1 пункту 2.4 частини 2 Положення цифри та слова «370 кв. метрів» замінити цифрами та словами «180 кв. метрів».

          Абзац 1 підпункту 2.4.2 пункту 2.4 частини 2 Положення викласти в наступній редакції: «Міська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території міста Запоріжжя, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями)».

          Абзац 7 підпункту 2.4.2 пункту 2.4 частини 2 Положення після слова «Пільга» доповнити словами «(звільнення від сплати)».

          Абзац 1 підпункту 2.5.2 пункту 2.5 частини 2 Положення після слів «за 1 кв. метр бази оподаткування» доповнити словами «за винятком об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, для яких встановлюється нульова ставка податку, а саме:

          - квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 120 кв. метрів;

          - будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 250 кв. метрів;

          - різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), загальна площа яких не перевищує 370 кв. метрів».

          Підпункт 2.7.1 пункту 2.7 частини 2 доповнити підпунктом «ґ» такого змісту:

          «ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, починаючи з 1 січня 2016 року збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)».

          2. Норми Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затверджені даним рішенням, застосовуються з 1 січня 2016 року.

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директора департаменту фінансової та бюджетної політики Малиш В.І. та постійну комісію міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Божко Р.А.).


Міський голова                                                                                                                                                       В.В.Буряк